Uudised

  • “Start To Talk” juhib tähelepanu laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamisele spordis 01.06.2020     Ligikaudu üks laps viiest on Euroopas mingit tüüpi seksuaalse väärkohtlemise ohver. Kuni 85% lastele on väärkohtlejaks tuttav isik. Spordis on omad riskitegurid, mistõttu laste heaolu tagamine vajab eraldi tähelepanu: esineb palju füüsilisi kontakte ning ebavõrdseid võimusuhteid, soovitakse vältida skandaale (juhtumitest pigem vaikitakse), tekivad võimalikud ohuolukorrad (riietus- ja... Loe rohkem
  • Ükeskutse koolidele ja kehalise kasvatuse õpetajatele 05.05.2020     Kutsume teid üles kasutama ja levitama koolispordi ning kehalise kasvatuse alastes koolitustegevustes muuhulgas ka Eesti Antidopingu e-õppekeskkonna https://spordipuhtalt.ee/ võimalusi. Distantsõppega seoses on tegu väga hea täiendava variandiga, et pakkuda õpilastele lisaks kehalistele harjutustele ja ülesannetele paralleelselt teoreetiliste teadmiste omandamist (sh teadmisi ausa mängu ja puhta spordi teemadest).... Loe rohkem
  • 15. aprillil tähistatakse Euroopas spordiaususe päeva 15.04.2020 Alates 2014. aastast tähistatakse 15.aprillil Euroopas spordiaususe päeva #EUSportIntegrityDay, seda eelkõige sotsiaalmeediakampaaniana, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust spordieetikast ja tuua fookusesse kokkuleppemängude vastu võitlemine.   Spordi paeluvus, tema lahutamatu eripära on mängu- või võistlustulemuste raskesti ennustatavus. Soov seda eripära kontrollida või juhtida, manipuleerida, seab ohtu kogu spordi olemuse... Loe rohkem
  • 9. aprillil tähistame WADA #PlayTrue päeva 09.04.2020 Alates 2014. aastast on Maailma Antidopinguagentuur (WADA) koos antidopinguorganisatsioonidega ülemaailmselt tähistanud “Play True Day” päeva, mis on pühendatud puhtale spordile. Sel päeval juhitakse tähelepanu dopinguvastasele tegevusele ja tõstetakse sportlaste ning spordiavalikkuse teadlikkust sellest, miks on oluline kaitsta spordi puhtust ja milline on parim viis puhta sporditegevuse tagamiseks.   Covid-19... Loe rohkem