Maailma dopinguvastane koodeks

Dopinguvastane koodeks on raam dopinguvastasele süsteemile. Selle on heaks kiitnud kogu olümpialiikumine, samuti paljud maailma spordiorganid ja riiklikud dopinguvastased organisatsioonid. UNESCO spordis dopingu kasutamise vastase konventsiooni kaudu on seda tunnustanud enam kui 170 riiki.

Uus ja vana koodeks

Koodeks jõustus esimest korda 2004. aasta juulis. Esimesed muudatused hakkasid kehtima 1. jaanuaril 2009. Teine muudatuste kogum jõustub 1. jaanuaril 2015.

 

Eesti valitsus on juunis 2003. aastal allkirjastanud Kopenhaageni deklaratsiooni, millega riik tunnustab Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) põhimõtteid ning kohustub järgima WADA koodeksit.

 

Maailma dopinguvastane koodeks 2015

 

Koodeksi ingliskeelne terviktekst on kättesaadav Maailma Dopinguvastase Agentuuri veebilehelt. Peale koodeksi on WADA erinevate tehniliste ja tegevusvaldkondade jaoks töötanud välja ka rahvusvahelised standardid, mis hõlmavad keelatud ainete ja võtete nimekirja, testimist ja uurimist, raviotstarbelise kasutamise erandeid, laboreid ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitset.

Valminud voldikud

voldik_esikaas   Seoses uue koodeksi jõustumisega 1. jaanuaril 2015 oleme välja andnud ülevaatliku materjali, mis võtab kokku peamised muudatused sportlase ja tema abipersonali jaoks ning mõned soovitused alaliitudele. Voldikuid saab Eesti Antidopingu kontorist tellida (kirjuta elina.kivinukk(att)antidoping.ee).

Vaata eestikeelset voldikut

 

Vaata venekeelset voldikut