Karistust kandvad sportlased

Siin avaldame loetelu sportlastest ja sportlaste abipersonalist, kes kannavad hetkel karistust dopinguvastase reegli rikkumise eest (karistuse määramise kuupäeva järgi).

 

Nr  Nimi Spordiala Rikkumine Karistus Algus Lõpp
1 Viktor
Tkatšenko
Kulturism Positiivne dopinguproov
(teistkordne)
Eluaegne
võistluskeeld
09.11.2007  
2 Marek
Kalmus
Kulturism Positiivne dopinguproov
(teistkordne)
Eluaegne
võistluskeeld
14.01.2009  
3 Aleksandr Aleksejev Kulturism Keeldumine
(teistkordne dopinguvastase
reegli rikkumine)
Eluaegne
võistluskeeld
16.10.2010  
4 Nikolai
Borzov
Ujumine – treener Sportlasele dopinguainete
manustamine
Eluaegne treeneritöö keeld 23.07.2013
 5 Romek Velt Jõutõstmine Drostanolooni metaboliit 4a
võistluskeeld
06.03.2017 05.03.2021
 6 Sergei Zaitsev Jõutõstmine Metandienooni metaboliit ja meldoonium 4a
võistluskeeld
08.05.2017 07.05.2021
 7 Moonika Aus Jõutõstmine Oksandroloon ja selle metaboliidid 4a
võistluskeeld
18.05.2017 17.05.2021
8 Nikolai Vedehin  Kergejõustik Erütropoetiin  8a
võistluskeeld
23.03.2017 22.03.2025
 9 Ivo Parveots Kulturism Klenbuterool 4a
võistluskeeld
21.04.2018 20.04.2022
 10 Marko Kettunen Jäähoki Klenbuterool 4a
võistluskeeld
28.05.2018 27.05.2022
 11 Igor Ovsjannikov Jalgpall Kokaiin
Metüülheksaanamiin
4a
võistluskeeld
31.08.2018 30.08.2022
12 Andrei Hartšenko Poks Dopinguproovi andmisest keeldumine 4a

võistluskeeld

23.03.2019 22.03.2023

 

13 Nikolai

Dvorkin

Kulturism  Dopinguproovi    andmisest keeldumine

Muud anaboolsed ained/RAD140

   4a

võistluskeeld

16.04.2019 15.04.2023
14 Karel

Tammjärv

Suusatamine Veredopingu ja keelatud ainete (kasvuhormoon) kasutamine 4a võistluskeeld, võistlustulemuste tühistamine alates 22.02.2017 28.02.2019 28.02.2023
15 Andreas Veerpalu Suusatamine Veredopingu ja keelatud ainete (kasvuhormoon) kasutamine 4a võistluskeeld, võistlustulemuste tühistamine alates 22.02.2017 28.02.2019 28.02.2023
16 Algo Kärp Suusatamine Veredopingu ja keelatud ainete (insuliin) kasutamine 2,5a võistluskeeld, võistlustulemuste tühistamine alates 22.02.2017 28.02.2019 05.09.2021* (*WADA võib pikendada)
17 Mati Alaver (TREENER) Suusatamine Dopingu tarvitamisele tahtlik kallutamine ja kaasaaitamine, selle varjamine 4a võistlus- ja tegevuskeeld 27.08.2019 27.08.2023