TUE – raviotstarbeline erand

Lae TUE-taotlus alla (muudetud 31.03.2016)

 

 

Mida TUE tähendab?

Üks dopinguvastase tegevuse aluspõhimõtteid on sportlase tervise kaitse.

 

Võib juhtuda, et tervislikel põhjustel on sportlasel vaja manustada keelatud ainet või kasutada keelatud võtet. Koodeksi järgi võib seda teha. Oluline on see, et sel juhul tuleb hankida nn raviotstarbelise kasutamise erand ehk TUE (therapeutic use exemption).

 

TUE saamiseks peab olema täidetud mitu tingimust: keelatud aine (või meetodi) kasutamine peab olema sportlase tervisele vajalik, selle kasutamise tulemusena ei tohi sportlik sooritusvõime muutuda paremaks, kui see oleks tervisliku seisundi taastumisel, ning olemas ei ole muud mõistlikku ravi, mida saaks rakendada keelatud aine või meetodi asemel.

 

Millest alustada?

Sportlane, kes vajab raviotstarbelise kasutamise erandit, peaks seda taotlema esimesel võimalusel. Raviotstarbelise kasutamise erandit nende ainete suhtes, mis on keelatud vaid võistlussiseselt, peaks sportlane taotlema vähemalt 30 päeva enne oma järgmist võistlust, kui tegemist ei ole häda- või erandolukorraga. Sportlane peaks taotluse esitama oma riiklikule dopinguvastasele organisatsioonile, rahvusvahelisele alaliidule ja/või suurürituse korraldajale (nagu vaja), kasutades selleks olemasolevat raviotstarbelise kasutamise erandi taotluse vormi.

 

Tuleb meeles pidada, et riiklikku TUEd ei pruugi tunnustada automaatselt ka rahvusvahelisel tasandil. Kui selles osas on kahtlusi, küsige selle kohta oma rahvusvahelisest alaliidust või Eesti Antidopingust.

 

Sportlasel tuleb kontrollida oma rahvusvahelisest alaliidust või riiklikust dopinguvastasest organisatsioonist, millal tuleb esitada uus taotlus või kas tunnustamiseks võib edastada varem tehtud TUE.

Lihtsuse huvides võib võtta otse ühendust Eesti Antidopinguga (info@antidoping.ee), et taotlemisprotseduuri täpsustada.

 

Kuidas taotlus esitada?

Sportlane peaks esitama raviotstarbelise kasutamise erandi taotluse asjakohasele dopinguvastasele organisatsioonile ADAMSi kaudu (need sportlased kes täidavad ADAMSit) või muul, dopinguvastase organisatsiooni poolt ettenähtud moel.

Taotlusele tuleb lisada:

– nõuetekohase väljaõppega arsti kinnitus selle kohta, et sportlasel on konkreetset keelatud ainet või keelatud võtet vaja kasutada raviotstarbel, ning

– põhjalik haiguslugu, sealhulgas algse diagnoosi pannud arsti(de) koostatud dokumendid (kui võimalik) ning kõikide taotlusega seotud läbivaatuste, laboratoorsete uuringute ja piltkujutiste tulemused.

 

TUE-taotluses vale info esitamine (sh märkimata jätmine, et varasem TUE-taotlus, mis esitati teisele dopinguvastasele organisatsioonile, jäeti rahuldamata) võib tuua kaasa süüdistuse manipuleerimises.

 

Sportlane ei tohiks eeldada, et tema taotlus TUE võimaldamiseks või uuendamiseks rahuldatakse. Kui sportlane kasutab, valdab või manustab keelatud ainet enne taotluse rahuldamist, teeb ta seda omal riisikol.

 

Lae TUE-taotlus alla

 

Millistel juhtudel tuleb TUE-t taotleda etteulatuvalt, millal tagantjärele?

Allpool on määratletud, millise tasemega sportlane peab ilmtingimata raviotstarbelist erandit (edaspidi TUE) taotlema.

 

Mõned üldised põhimõtted:

 1. Sportlane, kellel on vaja kasutada keelatud ainet või võtet raviotstarbel, peab pöörduma EAD poole kohe, kui vastav vajadus tekib, kuid igal juhul vähemalt 30 päeva enne sportlase järgmist võistlust.
 2. Sportlane, kes osaleb Eesti meistrivõistlustel, peab taotlema TUE-t etteulatuvalt.
 3. Sportlane, kes kuulub EAD registreeritud testibaasi (RTP) kas A-, B- või C-tasemele, peab taotlema TUE-t etteulatuvalt.
 4. EAD tehtud TUE kehtib vaid riiklikul tasemel ning see ei kehti automaatselt rahvusvahelise tasemega võistlusel. Kehtivuse osas tuleb teha eraldi järelpärimine rahvusvahelisse spordialaliitu.
 5. Sportlane, kes on saanud dopinguvastaste reeglite rikkumise eest karistada (nt kandnud võistluskeeldu), peab taotlema TUE-t alati enne võistlusi.
 6. Kõik alla 16-aastased sportlased (ka need, kes osalevad meistrivõistlustel) taotlevad TUE-t tagantjärele (ometi peavad olema juba ravi määramisel olemas vajalikud arstitõendid).
 7. Harrastussportlased (sportlased, kes ei tegutse rahvusvahelisel ega riiklikul tasemel) võivad taotleda TUE-t tagantjärele, kuid sportlane peab tagama, et tal on esitada haiguslugu ja nõutavad dokumendid ravi vajalikkuse tõestamiseks.

 

Allpool toodud spordialadel tuleb TUE-t taotleda etteulatuvalt Eesti meistrivõistlustel osalevad ja Eestis toimuvatel rahvusvahelistel võistlustel osalevad täisealised (üle 18a) sportlased. Muudel juhtudel võib TUE-t taotleda tagantjärele, kuid sportlane peab tagama, et tal on esitada haiguslugu ja nõutavad dokumendid ravi vajalikkuse tõestamiseks.

 • Aerutamine
 • Curling
 • Golf
 • Jalgrattasport
 • Judo
 • Jõutõstmine
 • Kergejõustik
 • Kulturism ja fitness
 • Laskesuusatamine
 • Laskesport
 • Maadlus
 • Poks
 • Purjetamine
 • Ratsutamine
 • Sulgpall
 • Suusatamine
 • Sõudmine
 • Tennis
 • Triatlon
 • Tõstmine
 • Uisutamine
 • Ujumine
 • Vehklemine
 • Vibu
 • Võrkpall

Etteulatuvalt peab TUE taotlema ka järgmistel meeskonnaaladel:

 • JalgpallPremium liiga mängijad ning mängijad, kes osalevad rahvusvahelistel võistlustel (sh ka sõprusmängud)
 • KorvpallAlexela Meistriliiga mängijad ning mängijad, kes osalevad rahvusvahelistel võistlustel
 • VõrkpallSaja liigas ja Eesti Meistrivõistlustel osalejad
 • Käsipall – Eesti Meistrivõistlustel osalejad
 • Saalihoki – Meistriliiga mängijad

Eesti Antidopingul on õigus TUE-de väljaandmise korda, sh spordialade loetelu, muuta ja täiendada.

Lisainfo: info@antidoping.ee, Henn Vallimäe tel +372 5022554.