Sportlasel on astma?

 

5950870440_77a79721b4_oAeg-ajalt pöördub meie poole mõni murelik treener või lapsevanem teatega, et sportlasel on diagnoositud astma. Et esimesest murest üle saada, oleme toonud siia mõned juhised, mida WADA on omalt poolt määranud ja mis puudutab Eestis enamlevinud astmaravimeid.

Ravimeid saab kontrollida ka ravimite andmebaasist.

Kui sellest infost jääb väheks, võib alati pöörduda Eesti Antidopingu poole, info(att)antidoping.ee.

 

WADA soovitused

WADA on koostanud TUE-komisjonidele soovitusliku juhendmaterjali astmajuhtudeks. Selle põhjal võib öelda, et alates 2010. aastast ei ole salbutamool ja salmeterool keelatud ainete nimekirjas, kui seda manustatakse inhalatsiooni kaudu. Alates 2013. aastast ei ole ka formoterool keelatud, kui selle manustamine jääb alla 54 mikrogrammi 24 tunni kohta. Kui seda kogust ületatakse, tuleb taotleda TUE ehk raviotstarbeline erand.

Kuna keelatud ainete nimekiri on eri riikides sama, võib soovituste andmisel lähtuda Suurbritannia Antidopingu materjalist, allpool on mõned näited.

 

Toimeaine Ravimi nimetus Staatus WADA poolt Selgitus
Salbutamool Ventolin Lubatud maksimaalselt 1600 mikrogrammi 24 tunni jooksul

Uus info alates 2017: 12 tunni jooksul on lubatud 800 mikrogrammi

1 inhalatsioon võrdub tavaliselt 100 mikrogrammiga (vaadake, et teil on 100-mcg-inhalaator), niisiis on lubatud 16 inhalatsiooni 24 tunni jooksul.

Uus info alates 2017: 12 tunni jooksul on lubatud 8 inhalatsiooni.

Salmeterool Serevent Inhalatsiooni teel ei ole keelatud Võib kasutada vastavalt ravimitootja juhistele, TUE pole vajalik
Formoterool ja budesoniid Symbicort Formoterool – lubatud maksimaalselt 54mg 24 tunni jooksul; budesoniid – inhalatsiooni teel ei ole keelatud Sõltub konkreetsest inhalaatorist (vt näidet allpool)

 

 

Ventolin

Kliinik.ee andmetel on Eestis saadaval koguni nelja eri vormi Ventolini, toimeaineks salbutamool. Uurige, milline vorm ja millistes doosides on Teie sportlasele välja kirjutatud, nii on hõlpsam tarvitamist jälgida.

Veidi teeb murelikuks, kui ravimi tarvitamisel on öeldud, et „tarvitada vajadusel“. Kindlasti soovitame lähtuda ülaltoodud juhistest ja kui tervislikud asjaolud halvenevad, pöörduda arsti poole.

 

Symbicort

Kliinik.ee andmetel on Eestis saadaval Symbicort Turbuhaler kahes eri koguses, 9 mcg + 320 mcg/annus ja 4,5 mcg + 160 mcg/annus. Toimeained on mõlemal puhul samad (vastavalt formoterool+budesoniid). Täpsustage, millistes doosides ravimit on välja kirjutatud ja millised on manustamisjuhised.

Juhul, kui sportlasele on välja kirjutatud 9 mcg-list Symbicorti 2 doosi 2 korda päevas, peaks maksimaalne manustatav kogus olema 36 mcg 24 tunni kohta, mis on vähem kui 54 mikrogrammi ja raviotstarbelist erandit (TUE) pole tarvis.

 

Kindlasti on vajalik üles märkida ravimi täpne nimetus, doos, manustamisviis ja-sagedus, seda ka dopingukontrollivormil, juhul, kui sportlane valitakse dopingukontrolli.