Rahvusvahelised standardid

Rahvusvaheliste standardite eesmärk on antidopingu programmide spetsiifiliste tehniliste küsimuste eest vastutavate antidopingu organisatsioonide seisukohtade kooskõlastamine. Rahvusvaheliste standardite järgimine on koodeksi kohaselt kohustuslik. Standardeid on viis: keelatud ainete ja võtete nimekiri, testimis- ja uurimisstandard, raviotstarbelise kasutamise erandid, laborite standard ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse standard. Koodeksi ja standardite ametlikku teksti hoiab WADA ning see avaldatakse inglise ja prantsuse keeles. Kui tõlked on ingliskeelse tekstiga vastuolus, lähtutakse ingliskeelsest tekstist.

WADA standardid 2015

Eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse rahvusvaheline standard (eestieelne tõlge, 7. oktoober 2014)

UUS! Rahvusvaheline testimis- ja uurimisstandard (uus versioon alates 2017. aastast)

Raviotstarbelise kasutamise erandite rahvusvaheline standard (eestieelne tõlge, 7. oktoober 2014)

Laborite standard, uuendatud juunis 2016 (inglise keeles)

 

Lisaks võib huvi pakkuda WADA tulemuste haldamise juhend (inglise keeles)

 

WADA standardid 2009. aasta koodeksi järgi

Rahvusvaheline testimisstandard 2012

Raviotstarbelised erandid 2011
Laborite standard 2012 (inglise keeles)
Isikuandmete kaitse ja puutumatuse info 2009 (inglise keeles)