Keelatud ainete nimekiri 2018

 

Keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirja ametlikku teksti säilitab WADA ning see avaldatakse inglise ja prantsuse keeles. Vasturääkivuste esinemise korral ingliskeelse ja prantsuskeelse versiooni vahel loetakse kehtivaks ingliskeelne versioon.

 

EADA tänab Luisa Tõlkebürood eestikeelse tõlke eest ja soovib palju õnne 25. tegutsemisaasta puhul.

 

Nimekiri jõustub 1. jaanuaril 2018.

 

Allpool on toodud nimekirja eestikeelne tõlge, kusjuures lisatud Eesti ekspertide kommentaarid (märgitud punase tekstiga)

 

Mõned üldised põhimõtted:
– Eestisse toodavate ravimite lubatavust spordis saab kontrollida ravimite registri abil (võib esineda üksikuid erandeid, kui ravim on tarnitud Eestisse arsti ühekordse taotluse või arstide erialaorganisatsiooni taotluse alusel, st ravim ei ole Eestis registreeritud ja seega ei kajastu ravimiregistris)
– Kui sportlasele on tehtud raviprotseduure, millega on seotud keelatud ained või meetodid, peavad need alati olema tõendatud. Arstitõend peab sisaldama infot meetodi, dooside jm üksikasjade kohta.
– Keelatud ainete ja meetodite nimekirjas on toodud piirmäärad enamasti põhimõttel, et ravimi tarvitamine ettekirjutuse kohaselt ei tohiks positiivset dopinguproovi põhjustada.
– Keelatud ainete nimekirjas tehakse vahet määratletud ja määratlemata aine vahel (vt Koodeks p 4.2.2), sellele tuginevalt toimub tulemuste haldamine positiivse dopinguproovi puhul (nt määratlemata aine puhul antakse koheselt esialgne võistluskeeld, määratletud aine puhul pole see kohustuslik).
– Keelatud ainete nimekirja kuuluvad ka keemiliselt sarnase ehitusega ained, isegi, kui neid pole konkreetse nimetusena ära toodud.

AINED JA MEETODID, MIS ON ALATI KEELATUD (NII VÕISTLUSTE AJAL JA VÕISTLUSTEVÄLISEL AJAL)

MAAILMA DOPINGUVASTASE KOODEKSI KOODEKSI ARTIKLI 4.2.2 KOHASELT LOETAKSE KÕIK KEELATUD AINED „MÄÄRATLETUD AINETEKS”, VÄLJA ARVATUD KLASSIDESSE S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a KUULUVAD AINED JA KEELATUD MEETODID M1, M2 JA M3.

 

KEELATUD AINED

S0    HEAKSKIITMATA AINED

Ükskõik milline farmakoloogiline aine, mida ei ole käsitletud mõnes nimekirja järgnevatest lõigetest ja mille kasutamiseks inimeste ravimise eesmärgil ei ole kehtivat luba väljastanud ükski riiklik reguleeriv tervishoiuasutus (nt eelkliinilise või kliinilise arendustöö objektiks olevad või tootmisest kõrvaldatud ravimid, nn designer drugs, üksnes veterinaarseks kasutamiseks mõeldud ravimid), on alati keelatud.

 

S1 ANABOOLSE TOIMEGA AINED

Anaboolse toimega ained on keelatud.

 

 1. ANDROGEENSE TOIMEGA ANABOOLSED STEROIDID (AAS)

a. Eksogeensed* AAS-id, sealhulgas:

1-androsteendioon (5α-androst-1-een-3,17-diool);

1-androsteendioon (5α-androst-1-een-3,17-dioon);

1-androsteroon (3α-hüdroksü-5α-androst-1-een-17-oon);

1-testosteroon (17β-hüdroksü-5α-androst-1-een-3-oon);

4-hüdroksütestosteroon (4,17β-dihüdroksüandrost-4-een-3-oon);

bolandiool (östr-4-een-3β,17β-diool);

bolasteroon;

danasool ([1,2]oksasolo[4′,5′:2,3]pregna-4-een-20-üün-17α-ool);

dehüdrokloormetüültestosteroon (4-kloro-17β-hüdroksü-17α-metüülandrosta-1,4-dieen-3-oon);

desoksümetüültestosteroon (17α-metüül-5α-androst-2-een-17β-ool);

drostanoloon;

etüülöstrenool (19-norpregna-4-een-17α-ool);

fluoksümesteroon;

formeboloon;

furasabool (17α-metüül[1,2,5]oksadiasolo[3′,4′:2,3]-5α-androstaan-17β-ool);

gestrinoon;

kalusteroon;

klostebool;

kvinboloon;

mestanoloon;

mesteroloon;

metandienoon (17β-hüdroksü-17α-metüülandrosta-1,4-dieen-3-oon);

metandriool;

metasteroon (17β-hüdroksü-2α,17α-dimetüül-5α-androstaan-3-oon);

metenoloon;

metriboloon (metüültrienoloon, 17β-hüdroksü-17α-metüülöstra-4,9,11-trieen-3-oon);

metüül-1-testosteroon (17β-hüdroksü-17α-metüül-5α-androst-1-een-3-oon);

metüüldienoloon (17β-hüdroksü-17α-metüülöstra-4,9-dieen-3-oon);

metüülnortestosteroon (17β-hüdroksü-17α-metüülöstr-4-een-3-oon);

metüültestosteroon;

miboleroon;

norboletoon;

noretandroloon;

norklostebool;

oksaboloon;

oksandroloon;

oksümesteroon;

oksümetoloon;

prostanosool (17β-[(tetrahüdropüraan-2-üül)oksü]-1’H-pürasolo[3,4:2,3]-5α-androstaan);

stanosolool;

stenboloon;

tetrahüdrogestrinoon (17-hüdroksü-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trieen-3-oon);

trenboloon (17β-hüdroksüöstr-4,9,11-trieen-3-oon);

 

ja muud samasuguse keemilise struktuuri või samasugus(t)e bioloogilis(t)e toime(te)ga ained.

 

b. Endogeensed** androgeense toimega anaboolsed steroidid eksogeense manustamise korral:

19-norandrosteendiool (östr-4-een-3,17-diool);

19-norandrosteendioon (östr-4-een-3,17-dioon);

androstanoloon (5α-dihüdrotestosteroon, 17β-hüdroksü-5α-androstaan-3-oon);

androsteendiool (androst-5-een-3β,17β-diool);

androsteendioon (androst-4-een-3,17-dioon);

boldenoon;

boldioon (androsta-1,4-dieen-3,17-dioon)

nandroloon (19-nortestosteroon);

prasteroon (dehüdroepiandrosteroon, DHEA, 3β-hüdroksüandrost-5-een-17-oon);

testosteroon;

 

ning nende metaboliidid ja isomeerid, sealhulgas, kuid mitte üksnes:

 

3β-hüdroksü-5α-androstaan-17-oon;

5α-androst-2-een-17-oon;

5α-androstaan-3α,17α-diool;

5α-androstaan-3α,17β-diool;

5α-androstaan-3β,17α-diool;

5α-androstaan-3β,17β-diool;

5β-androstaan-3α,17β-diool;

7α-hüdroksü-DHEA;

7β-hüdroksü-DHEA;

4-androsteendiool (androst-4-een-3β,17β-diool);

5-androsteendioon (androst-5-een-3,17-dioon);

7-keto-DHEA;

19-norandrosteroon;

19-noretiokolanoloon;

androst-4-een-3α,17α-diool;

androst-4-een-3α,17β-diool;

androst-4-een-3β,17α-diool;

androst-5-een-3α,17α-diool;

androst-5-een-3α,17β-diool;

androst-5-een-3β,17α-diool;

androsteroon;

epi-dihüdrotestosteroon;

epitestosteroon;

etiokolanoloon.

 

 1. MUUD ANABOOLSE TOIMEGA AINED

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

klenbuterool, selektiivsed androgeeni retseptori modulaatorid (SARM-id, nt andariin, LGD-4033, ostariin ja RAD140), tiboloon, seranool ja silpaterool.

 

 

Käesoleva jaotise kohaldamisel kasutatakse järgnevaid mõisteid:

*    „eksogeenne” viitab ainele, mida organism tavaliselt looduslikult ei tooda.

**  „endogeenne” viitab ainele, mida organism tavaliselt looduslikult toodab.

 

 

S2 PEPTIIDHORMOONID, KASVUFAKTORID, SAMASUGUSE TOIMEGA AINED JA MIMEETIKUMID

Keelatud on järgnevad ained ja muud samasuguse keemilise struktuuri või samasugus(t)e bioloogilis(t)e toime(te)ga ained.

 

 1. Erütropoetiinid (EPO) ja erütropoeesi stimuleerivad ained, sealhulgas (loetelu ei ole lõplik)

1.1  erütropoetiini retseptori agonistid, nt

darbepoetiinid (dEPO);

erütropoetiinid (EPO);

EPO-põhised vormid [EPO-Fc, metoksüpolüetüleenglükool-epoetiin beeta (CERA)];

EPO-mimeetilised ained ja nende vormid (nt CNTO-530, peginesatiid);

 

1.2 hüpoksiast indutseeritud faktori (HIF) aktivaatorid, nt

argoon;

koobalt;

molidustaat;

roksadustaat (FG-4592);

ksenoon;

 

1.3 GATA inhibiitorid, nt

K-11706;

 

1.4 TGF-beeta (TGF-β) inhibiitorid, nt

luspatertsept;

sotatertsept

 

1.5 sünnipärase paranemise retseptori agonistid, nt

asialo EPO;

karbamüülitud EPO (CEPO);

 

 1. Peptiidhormoonid ja hormooni modulaatorid

2.1 kooriongonadotropiin (CG) ja luteiniseeriv hormoon (LH) ning neid vabastavad faktorid, nt

busereliin, desloreliin, gonadoreliin, gosereliin, leuproreliin, nafareliin ja triptoreliin, keelatud ainult meestel

2.2 kortikotropiinid ja neid vabastavad faktorid, nt kortikoreliin;

2.3 kasvuhormoon (GH), selle fragmendid ja seda vabastavad faktorid, sealhulgas (loetelu ei ole lõplik)

kasvuhormooni fragmendid, nt

AOD-9604 ja hGH 176-191;

kasvuhormooni vabastav hormoon (GHRH) ja selle analoogid, nt

CJC-1293, CJC-1295, sermoreliin ja tesamoreliin;

kasvuhormooni sekretsiooni suurendavad ained (GHSid), nt

greliin ja greliini mimeetikumid, nt

anamoreliin, ipamoreliin ja tabimoreliin;

kasvuhormooni vabastavad peptiidid (GHRPd), nt

aleksamoreliin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoreliin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 ja heksareliin;

 

3. kasvufaktorid ja kasvufaktori modulaatorid, sealhulgas (loetelu ei ole lõplik)

fibroblastide kasvufaktorid (FGFid);

hepatotsüüdi kasvufaktor (HGF);

insuliinitaoline kasvufaktor 1 (IGF-1) ja selle analoogid;

mehaanilised kasvufaktorid (MGFid);

trombotsüütidest pärinev kasvufaktor (PDGF);

tümosiin-β4 ja selle derivaadid, nt TB-500;

vaskulaarse endoteeli kasvufaktor (VEGF).

Keelatud on ka muud kasvufaktorid või kasvufaktori modulaatorid, mis mõjutavad lihase, kõõluse või sideme valkude sünteesi/lagunemist, vaskularisatsiooni, energia kasutamist, taastumisvõimet või kiutüübi teisenemist.

 

Eesti Antidoping pöörab tähelepanu asjaolule, et ternespiimas (inglise keeles colostrum) on kasvufaktor IGF-1 ning nii võib ternespiima tarvitamine kaasa tuua dopinguproovide näitude muutused. Vaata ka WADA sellesisulist kommentaari 2013. aastast, sama infot kinnitab ka USA antidopingu agentuuri keelatud ainete nimekirja sportlase juhend.

 

S3 BEETA-2 AGONISTID

Keelatud on kõik selektiivsed ja mitteselektiivsed beeta-2 agonistid, sealhulgas kõik optilised isomeerid. Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

fenoterool;

formoterool;

higenamiin;

indakaterool;

olodaterool;

prokaterool;

reproterool;

salbutamool;

salmeterool;

terbutaliin;

tulobuterool;

vilanterool.

 

Välja arvatud:

 • inhaleeritav salbutamool: maksimaalselt 1600 mikrogrammi 24 tunni jooksul jagatud annustena, mitte üle 800 mikrogrammi 12 tunni jooksul alates ükskõik millisest annusest;
 • inhaleeritav formoterool: maksimaalne annus 54 mikrogrammi 24 tunni jooksul;
 • inhaleeritav salmeterool: maksimaalselt 200 mikrogrammi 24 tunni jooksul.

Salbutamooli kontsentratsiooni uriinis üle 1000 ng/ml või formoterooli kontsentratsiooni uriinis üle 40 ng/ml ei loeta aine ettenähtud raviotstarbeliseks kasutuseks ja seda käsitletakse halva analüütilise leiuna (AAF), välja arvatud juhul, kui sportlane tõendab kontrollitud farmakokineetilise uuringu kaudu, et normist kõrvalekalduv tulemus oli tingitud raviotstarbelise annuse kasutamisest (inhaleerimisest) ülaltoodud maksimumväärtuste piires.

 

 

S4 HORMOONI- JA METABOOLSED MODULAATORID

Keelatud on järgnevad hormooni- ja metaboolsed modulaatorid.

 1. aromataasi inhibiitorid, nende hulgas (loetelu ei ole lõplik)
 2. 4-androsteen-3,6,17 trioon (6-okso);aminoglutetimiid;anastrosool;androsta-1,4,6-trieen-3,17-dioon (androstatrieendioon);androsta-3,5-dieen-7,17-dioon (arimistaan);eksemestaan;formestaan;

  letrosool;

  testolaktoon;

 

2. selektiivsed östrogeeni retseptori modulaatorid (SERM-id), nende hulgas (loetelu ei ole lõplik)

 1. raloksifeen;tamoksifeen;toremifeen;

 

3. muud antiöstrogeensed ained, nende hulgas

 1. (loetelu ei ole lõplik)fulvestrant;klomifeen;tsüklofeniil;

4. müostatiini funktsioone modifitseerivad ained, nende hulgas müostatiini inhibiitorid, kuid see loetelu ei ole lõplik;

 

5. metaboolsed modulaatorid

5.1 AMP poolt aktiveeritud proteiini kinaasi aktivaatorid (AMPK), nt AICAR, SR9009; ja peroksisoomi proliferaatori poolt aktiveeritud retseptor δ (PPARδ) agonistid,nt 2-[2-metüül-4-({4-metüül-2-[4-(trifluorometüül)fenüül]tiasool-5-üül}metüültio)fenoksü]äädikhape (GW1516, GW501516);

5.2 insuliinid ja insuliini mimeetikumid;

5.3 meldoonium;

5.4 trimetasidiin.

 

Nimekirjas on endiselt meldoonium, mis on ravimi Mildronat (ei ole Eestis registreeritud ja seetõttu ei kajastu ravimiregistris) toimeaine.
Nimekirjas on endiselt trimetasidiin, mis on nt ravimi Preductal toimeaine.
Kui sportlasel on vajalik neid ravimeid kasutada ja muu ravi ei toimi, on tarvis taotleda TUE ehk raviotstarbeline erand.

 

S5 DIUREETIKUMID JA MASKEERIVAD AINED

Järgmised diureetikumid ja maskeerivad ained on keelatud nagu ka muud samasuguse keemilise struktuuri või samasugus(t)e bioloogilis(t)e toime(te)ga ained.

 

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

  • desmopressiin, probenetsiid, vereplasma mahu suurendajad, nt veenisiseselt manustatav albumiin, dekstraan, hüdroksüetüültärklis ja mannitool;
  • atsetasolamiid, amiloriid, bumetaniid, kanrenoon; kloortalidoon, etakrüünhape, furosemiid, indapamiid; metolasoon, spironolaktoon, tiasiidid, nt bendroflumetiasiid, klorotiasiid ja hüdroklorotiasiid; triamtereen ja vaptaanid, nt tolvaptaan.

Välja arvatud:

  • drosperinoon, pamabroom ja karboanhüdraasi inhibiitorite (nt dorsolamiid, brinsolamiid) kasutamine silmahaiguste ravimisel;
  • felüpressiini paikne manustamine hambaravi anesteesias.

   

 

 • Glütserool on 2018. aasta keelatud ainete nimekirjast välja arvatud.

 

 

Aine, mille suhtes on kehtestatud piirväärtused (nt formoterool, salbutamool, katiin, efedriin, metüülefedriin ja pseudoefedriin), mis tahes koguse avastamist sportlaselt võetud dopinguproovis võistluste ajal või võistlustevahelisel ajal koos diureetikumi või muu maskeeriva ainega käsitletakse halva analüütilise leiuna (AAF), välja arvatud juhul, kui sportlasel on lisaks diureetikumi või muu maskeeriva aine raviotstarbelise kasutamise eriloale ka vastava aine suhtes väljastatud raviotstarbelise kasutamise eriluba (TUE).

 

Vaata WADA väljatöötatud info pseudoefedriini kohta kohta.

 

KEELATUD MEETODID

 

M1 VERE JA VERE KOOSTISOSADE MANIPULATSIOONID

Keelatud on järgnevad:

1.ükskõik millise koguse autoloogse, allogeense (homoloogse) võie heteroloogse vere või ükskõik millise päritoluga erütrotsüütide preparaatide manustamine või taasviimine vereringesse

2. hapniku sidumist, hapniku transporti või kudede hapnikuga varustamist kunstlikult soodustavate preparaatide kasutamine. Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik): perfluoroühendid, efaproksiraal (RSR13) ja modifitseeritud hemoglobiinipreparaadid, nt hemoglobiinipõhised vereasendajad ja mikrokapslites hemoglobiinipreparaadid, välja arvatud inhaleeritav lisahapnik;

3. Vere või vere koostisosade mis tahes liiki intravaskulaarne manipulatsioon füüsikaliste või keemiliste vahenditega.

 

M2 KEEMILINE JA FÜÜSIKALINE MANIPULEERIMINE

Keelatud on järgmine:

1.võltsimine või võltsimiskatse eesmärgiga muuta dopingukontrolli ajal kogutud dopinguproovide terviklust ja kehtivust. Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik): uriini asendamine ja/või muutmine (nt proteaasid).

2. Intravenoossed infusioonid ja/või süstid mahus üle 100 ml 12-tunnise ajavahemiku jooksul on keelatud, välja arvatud õiguspärastel juhtudel haiglaravi, kirurgiliste protseduuride või kliiniliste uuringutega seoses.

 

 

M3 GEENIDOPING

Järgnev on keelatud seoses sportliku sooritusvõime potentsiaalse tõhustamisega.

 1. nukleiinhapete polümeeride või nukleiinhappe analoogide kasutamine;
 2. genoomi järjestuste muutmiseks ja/või geeniekspressiooni transkriptsiooniliseks või epigeneetiliseks reguleerimiseks mõeldud, geeni korrigeerivate ainete kasutamine
 3. normaalsete või geneetiliselt muundatud rakkude kasutamine.

 

VÕISTLUSE AJAL KEELATUD AINED JA MEETODID

 

LISAKS EESPOOL NIMETATUD KATEGOORIATELE S0–S5 JA M1–M3 ON VÕISTLUSE AJAL KEELATUD KASUTADA JÄRGNEVATE KATEGOORIATE AINEID

 

KEELATUD AINED

S6 STIMULEERIVA TOIMEGA AINED

Keelatud on kõik stimuleeriva toimega ained, sealhulgas kõik optilised isomeerid, nt asjakohastel juhtudel D- ja L-isomeerid.

 

Stimuleeriva toimega ained on järgnevad.

 1. Määratlemata stimuleeriva toimega ained:

adrafiniil;

amfepramoon;

amfetamiin;

amfetaminiil;

amifenasool;

benfluoreks;

bensüülpiperasiin;

bromantaan;

fendimetrasiin;

fenetülliin;

fenfluramiin;

fenkamiin;

fenproporeks;

fentermiin;

fonturatsetaam [4-fenüülpiratsetaam (karfedoon)];

furfenoreks;

klobensoreks;

kokaiin;

kropropamiid;

krotetamiid;

lisdeksamfetamiin;

mefenoreks;

mefentermiin;

mesokarb;

metamfetamiin (D-);

modafiniil;

norfenfluramiin;

p-metüülamfetamiin;

prenüülamiin;

prolintaan.

 

Selles osas selgesõnaliselt mainimata stimuleeriva toimega aine on määratletud aine.

 

 1. Määratletud stimuleeriva toimega ained.

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

 

1,3-dimetüülbutüülamiin;

4-metüülheksaan-2-amiin (metüülheksaanamiin);

bensfetamiin;

dimetüülamfetamiin;

efedriin***;

epinefriin**** (adrenaliin);

etamivaan;

etilefriin;

etüülamfetamiin;

famprofasoon;

fenbutrasaat;

fenetüülamiin ja selle derivaadid;

fenkamfamiin;

fenmetrasiin;

fenprometamiin;

heptaminool;

hüdroksüamfetamiin (parahüdroksüamfetamiin);

isomethepteen;

katiin**;

katinoon ja selle analoogid, nt mefedroon, metedroon ja α-pürrolidinovalerofenoon;

levmetamfetamiin;

meklofenoksaat;

metüleendioksümetamfetamiin;

metüülefedriin***;

metüülfenidaat;

niketamiid;

norfenefriin;

oksilofriin (metüülsünefriin);

oktopamiin;

pemoliin;

pentetrasool;

propüülheksedriin;

pseudoefedriin*****;

selegiliin;

sibutramiin;

strühniin;

tenamfetamiin (metüleendioksümetamfetamiin);

tuamiinheptaan

 

ja muud samasuguse keemilise struktuuri või samasugus(t)e bioloogilis(t)e toime(te)ga ained.

 

Välja arvatud:

 • klonidiin,
 • paikseks/oftalmoloogiliseks kasutamiseks ette nähtud imidasooli derivaadid ja need stimulandid, mis on võetud 2018. aasta seireprogrammi*.

 

*           Bupropioon, kofeiin, nikotiin, fenüülefriin, fenüüpropanoolamiin, pipradrool ja sünefriin on võetud 2018. aasta seireprogrammi ja need ei ole keelatud ained.

**         Katiin on keelatud, kui selle kontsentratsioon uriinis ületab 5 μg/ml.

***        Efedriin ja metüülefedriin on keelatud, kui nende kontsentratsioon uriinis ületab 10 μg/ml.

****      Epinefriini (adrenaliini) manustamine lokaalselt, näiteks nina kaudu, oftalmoloogias või koos lokaalanesteetikumidega ei ole keelatud.

*****    Pseudoefedriin on keelatud, kui selle kontsentratsioon uriinis ületab 150 μg/ml.

 

WADA nõuannete kohaselt soovitatakse lõpetada pseudoefedriini sisaldavate ravimite (Actifed, Aerinaze, Cirrus, Clarinase, Sudafed, Theraflu) kasutamine 24h enne võistlust.

 

S7 NARKOOTILISE TOIMEGA AINED

Keelatud on järgmised narkootilise toimega ained:

buprenorfiin;

dekstromoramiid;

diamorfiin (heroiin);

fentanüül ja selle derivaadid;

hüdromorfoon;

metadoon;

morfiin;

nikomorfiin;

oksükodoon;

oksümorfoon;

pentasotsiin;

petidiin.

 

S8 KANNABINOIDID

Keelatud on järgmised kannabinoidid:

 • looduslikud, nt kanep, hašiš ja marihuaana,
 • sünteetilised, nt Δ9-tetrahüdrokannabinool (THC) ja teised kanepitaolise toimega ained.

Välja arvatud:

 • kannabidiool.

 

EAD rõhutab, et kanep on Eestis illegaalne, samuti on see spordis keelatud võistlustesisesel perioodil. Kuigi võib väita, et kanepil ei ole olulist sportlikku sooritust tõstvat mõju, on see ometi kahjulik sportlase tervisele ja näitab ebasportlikku käitumist. Loe lisaks Kanep spordis

 

S9 GLÜKOKORTIKOIDID

Keelatud on kõik glükokortikoidid, mida manustatakse suukaudselt, veeni- või lihasesiseselt või rektaalselt.

 

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

betametasoon;

budesoniid;

deflasakort;

deksametasoon;

flutikasoon;

hüdrokortisoon;

kortisoon;

metüülprednisoloon;

prednisoloon;

prednisoon;

triamtsinoloon.

 

Kui sportlasele on manustatud glükokortikoide liigesesiseselt süstidena, tuleb täpsustada manustamisviis ja doos.

 

AINULT TEATAVATEL SPORDIALADEL KEELATUD AINED

 

P1 BEETABLOKAATORID

Beetablokaatorite kasutamine on keelatud ainult võistluste ajal allpool nimetatud spordialadel ja samuti keelatud võistlustevahelisel ajal seal, mis on tähistatud tärniga (*).

 

 • Allveesport (CMAS) erinevatel vabasukeldumise aladel (constant-weight apnoea, dynamic apnoea, free immersion apnoea, Jump Blue apnoea, static apnoea, variable weight apnoea) lestadega või ilma, allveekalapüük, allveelaskmine
 • Autosport (FIA)
 • Golf (IGF)
 • Laskesport (ISSF, IPC)*
 • Noolevise (WDF)
 • Piljard (kõik võistlusalad) (WCBS)
 • Suusatamine/lumelauasõit (FIS) järgmistel aladel: suusahüpped, vigurhüpped/rennisõit ja lumelauarennisõit/lumelauahüpped
 • Vibulaskmine (WA)*

 

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

 

atsebutolool;
alprenolool;
atenolool;
betaksolool;
bisoprolool;
bunolool;
esmolool;
karteolool;
karvedilool;
labetalool;
levobunolool;
metipranolool;
metoprolool;
nadolool;
oksprenolool;
pindolool;
propranolool;
sotalool;
timolool.
tseliprolool.