Keelatud ainete nimekiri 2016

 

KEELATUD AINETE JA MEETODITE NIMEKIRI 2016

Keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirja ametlikku teksti säilitab WADA ning see avaldatakse inglise ja prantsuse keeles. Vasturääkivuste esinemise korral ingliskeelse ja prantsuskeelse versiooni vahel loetakse kehtivaks ingliskeelne versioon.

Nimekiri jõustub 1. jaanuaril 2016.

 

Allpool on toodud nimekirja eestikeelne tõlge, kusjuures lisatud Eesti ekspertide kommentaarid (märgitud punase tekstiga). Siinkohal suur tänu Mihkel Mardnale.

 

Mõned üldised põhimõtted:

 

– Eestisse toodavate ravimite lubatavust spordis saab kontrollida ravimite registri abil (võib esineda üksikuid erandeid, kui ravim on toodud nt arstide erialaseltsi, mitte Ravimiameti kaudu)


– Kui sportlasele on tehtud raviprotseduure, millega on seotud keelatud ained või meetodid, peavad need alati olema tõendatud. Arstitõend peab sisaldama infot meetodi, dooside jm üksikasjade kohta.


– Keelatud ainete ja meetodite nimekirjas on toodud piirmäärad, enamasti põhimõttel, et ravimi tarvitamine ettekirjutuse kohaselt ei tohiks positiivset dopinguproovi põhjustada.


– Keelatud ainete nimekirjas tehakse vahet määratletud ja määratlemata aine vahel (vt Koodeks p 4.2.2), sellele tuginevalt toimub tulemuste haldamine positiivse dopinguproovi puhul (nt määratlemata aine puhul antakse koheselt esialgne võistluskeeld, määratletud aine puhul pole see kohustuslik).


– Keelatud ainete nimekirja kuuluvad ka keemiliselt sarnase ehitusega ained, isegi, kui neid pole konkreetse nimetusena ära toodud.


AINED JA MEETODID, MIS ON ALATI KEELATUD

(VÕISTLUSTE AJAL JA VÕISTLUSTEVÄLISEL AJAL)

 

MAAILMA DOPINGUVASTASE KOODEKSI ARTIKLI 4.2.2 KOHASELT LOETAKSE KÕIK KEELATUD AINEDMÄÄRATLETUD AINETEKS”, VÄLJA ARVATUD KLASSIDESSE S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a KUULUVAD AINED JA KEELATUD MEETODID M1, M2 JA M3.

 

KEELATUD AINED

 

S0    HEAKSKIITMATA AINED

Ükskõik milline farmakoloogiline aine, mida ei ole käsitletud mõnes nimekirja järgnevatest lõigetest ja mille kasutamiseks inimeste ravimise eesmärgil ei ole kehtivat luba väljastanud ükski riiklik reguleeriv tervishoiuasutus (nt eelkliinilise või kliinilise arendustöö objektiks olevad või tootmisest kõrvaldatud ravimid, nn designer drugs, üksnes veterinaarseks kasutamiseks mõeldud ravimid), on alati keelatud.

 

S1     ANABOOLSE TOIMEGA AINED

Anaboolse toimega ained on keelatud.

 

 1. ANDROGEENSE TOIMEGA ANABOOLSED STREOIDID (AAS)
 2. Eksogeensed* AAS-id, sealhulgas:

 

19-norandrosteendioon (östr-4-een-3,17-dioon);

1-androsteendiool (5α-androst-1-een-3β,17β-diool);

1-androsteendioon (5α-androst-1-een-3,17-dioon);

1-testosteroon (17β-hüdroksü-5α-androst-1-ee-3-oon);

4-hüdroksütestosteroon (4,17β-dihüdroksüandrost-4-een-3-oon);

bolandiool (östr-4-een-3β,17β-diool);

bolasteroon;

boldenoon;

boldioon (androsta-1,4-dieen-3,17-dioon)

danasool ([1,2]oksasolo[4′,5′:2,3]pregna-4-een-20-üün-17α-ool);

dehüdrokloormetüültestosteroon (4-kloro-17β-hüdroksü-17α-metüülandrosta-1,4-dieen-3-oon);

desoksümetüültestosteroon (17α-metüül-5α-androst-2-een-17β-ool);

drostanoloon;

etüülöstrenool (19-norpregna-4-een-17α-ool)

fluoksümesteroon;

formeboloon;

furasabool (17α-metüül[1,2,5]oksadiasolo[3′,4′:2,3]-5α-androstaan-17β-ool);

gestrinoon;

kalusteroon;

klostebool;

kvinboloon;

mestanoloon;

mesteroloon;

metandienoon (17β-hüdroksü-17α-metüülandrosta-1,4-dieen-3-oon);

metandriool;

metasteroon (17β-hüdroksü-2α,17α-dimetüül-5α-androstaan-3-oon);

metenoloon;

metriboloon (metüültrienoloon, 17β-hüdroksü-17α-metüülöstra-4,9,11-trieen-3-oon);

metüül-1-testosteroon (17β-hüdroksü-17α-metüül-5α-androst-1-een-3-oon);

metüüldienoloon (17β-hüdroksü-17α-metüülöstra-4,9-dieen-3-oon);

metüülnortestosteroon (17β-hüdroksü-17α-metüülöstr-4-een-3-oon);

metüültestosteroon;

miboleroon;

nandroloon;

norboletoon;

noretandroloon;

norklostebool;

oksaboloon;

oksandroloon;

oksümesteroon;

oksümetoloon;

prostanosool (17β-[(tetrahüdropüraan-2-üül)oksü]-1‘H-pürasolo[3,4:2,3]-5α-androstaan);

stanosolool;

stenboloon;

tetrahüdrogestrinoon (17-hüdroksü-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trieen-3-oon);

trenboloon (17β-hüdroksüöstr-4,9,11-trieen-3-oon);

 

ja muud samasuguse keemilise struktuuri või samasugus(t)e bioloogilis(t)e toime(te)ga ained.

 

 1. Endogeensed** androgeense toimega anaboolsed steroidid eksogeense manustamise korral:

 

androsteendiool (androst-5-een-3β,17β-diool);

androsteendioon (androst-4-een-3,17-dioon);

dihüdrotestosteroon (17β-hüdroksü-5α-androstaan-3-oon);

prasteroon (dehüdroepiandrosteroon, DHEA, 3β-hüdroksüandrost-5-een-17-oon);

testosteroon;

 

ning nende metaboliidid ja isomeerid, sealhulgas, kuid mitte üksnes:

 

19-norandrosteroon;

19-noretiokolanoloon.

3β-hüdroksü-5α-androstaan-17-oon;

4-androsteendiool (androst-4-een-3β,17β-diool)

5-androsteendioon (androst-5-een-3,17-dioon);

5α-androstaan-3α,17α-diool;

5α-androstaan-3α,17β-diool;

5α-androstaan-3β,17α-diool;

5α-androstaan-3β,17β-diool;

5β-androstaan-3α,17β-diool;

7-keto-DHEA;

7α-hüdroksü-DHEA;

7β-hüdroksü-DHEA;

Androst-4-een-3α,17α-diool;

androst-4-een-3α,17β-diool;

androst-4-een-3β,17α-diool;

androst-5-een-3α,17α-diool;

androst-5-een-3α,17β-diool;

androst-5-een-3β,17α-diool;

androsteroon;

epi-dihüdrotestosteroon;

epitestosteroon;

etiokolanoloon.

 

 

 1. MUUD ANABOOLSE TOIMEGA AINED

 

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

klenbuterool, selektiivsed androgeeni retseptori modulaatorid (SARMid, nt andariin ja ostariin), tiboloon, seranool ja silpaterool.

 

Käesoleva jaotise kohaldamisel kasutatakse järgnevaid mõisteid:

* „eksogeenne” viitab ainele, mida organism tavaliselt looduslikult ei tooda.

** „endogeenne” viitab ainele, mida organism tavaliselt looduslikult toodab

 

S2     PEPTIIDHORMOONID, KASVUFAKTORID, SAMASUGUSE TOIMEGA AINED JA MIMEETIKUMID

Keelatud on järgnevad ained ja muud samasuguse keemilise struktuuri või samasugus(t)e bioloogilis(t)e toime(te)ga ained.

 

 1. Erütropoetiini retseptori agonistid:
  • erütropoeesi stimuleerivad ained (ESAd), sealhulgas nt

darbepoetiin (dEPO);

erütropoetiinid (EPO);

EPO-Fc;

EPO-mimeetilised peptiidid (EMP), nt CNTO 530 ja peginesatiid;

metoksüpolüetüleenglükool-epoetiin beeta (CERA);

 

 • mitte-erütropoeetilised EPO retseptori agonistid, nt

ARA-290;

asialo EPO;

karbamüülitud EPO.

 

 1. Hüpoksiast indutseeritud faktori (HIF) stabilisaatorid, nt koobalt ja FG-4592; ja HIF aktivaatorid, nt argoon, ksenoon.

 

 1. Kooriongonadotropiin (CG) ja luteiniseeriv hormoon (LH) ning neid vabastavad faktorid, nt busereliin, gonadoreliin ja triptoreliin, keelatud ainult meestel.

 

 1. Kortikotropiinid ja neid vabastavad faktorid, nt kortikoreliin.

 

 1. Kasvuhormoon (GH) ja seda vabastavad faktorid, sealhulgas kasvuhormooni vabastav hormoon (GHRH) ja selle analoogid, nt CJC-1295, sermoreliin ja tesamoreliin; kasvuhormooni sekretsiooni suurendavad ained (GHSid), nt greliin ja greliini mimeetikumid, nt anamoreliin ja ipamoreliin; ja kasvuhormooni vabastavad peptiidid (GHRPd), nt aleksamoreliin, GHRP-6, heksareliin ja pralmoreliin (GHRP-2)

 

Lisaks on keelatud järgmised kasvufaktorid:

 

fibroblastide kasvufaktorid (FGFid);

hepatotsüüdi kasvufaktor (HGF);

insuliinitaoline kasvufaktor 1 (IGF-1) ja selle analoogid;

mehaanilised kasvufaktorid (MGFid);

trombotsüütidest pärinev kasvufaktor (PDGF);

vaskulaarse endoteeli kasvufaktor (VEGF) ning ükskõik millised muud kasvufaktorid, mis mõjutavad lihase, kõõluse või sideme valkude sünteesi/lagunemist, vaskularisatsiooni, energia kasutamist, taastumisvõimet või kiutüübi teisenemist.

 

S3     BEETA-2 AGONISTID

Kõigi beeta-2 agonistide, sealhulgas kõigi optiliste isomeeride, nt asjakohastel juhtudel D- ja L-isomeeride kasutamine on keelatud.

 

Välja arvatud:

 • inhaleeritav salbutamool (maksimaalselt 1600 mikrogrammi 24 tunni jooksul)
 • inhaleeritav formoterool (maksimaalne annus 54 mikrogrammi 24 tunni jooksul); ja
 • inhaleeritav salmeterool kooskõlas tootjate soovitatud ravirežiimiga.

 

Salbutamooli kontsentratsiooni uriinis üle 1000 ng/ml või formoterooli kontsentratsiooni uriinis üle 40 ng/ml ei loeta aine ettenähtud raviotstarbeliseks kasutuseks ja seda käsitletakse halva analüütilise leiuna (AAF), välja arvatud juhul, kui sportlane tõendab kontrollitud farmakokineetilise uuringu kaudu, et normist kõrvalekalduv tulemus oli tingitud inhaleeritava raviotstarbelise annuse kasutamisest ülaltoodud maksimumväärtuste piires.

 

S4     HORMOONI- JA METABOOLSED MODULAATORID

Keelatud on järgnevad hormoonid ja metaboolsed modulaatorid.

 

 1. Aromataasi inhibiitorid, nende hulgas:

4-androsteen-3,6,17-trioon (6-okso),

aminoglutetimiid,

anastrosool,

androsta-1,4,6-trieen-3,17-dioon (androstatrieendioon),

eksemestaan,

formestaan,

letrosool,

testolaktoon, kuid see loetelu ei ole lõplik.

 

 1. Selektiivsed östrogeeni retseptori modulaatorid (SERMid), nende hulgas:

raloksifeen,

tamoksifeen,

toremifeen, kuid see loetelu ei ole lõplik.

 

 1. Muud antiöstrogeensed ained, nende hulgas:

fulvestrant, kuid see loetelu ei ole lõplik.

klomifeen,

tsüklofeniil,

 

 1. Müostatiini funktsioone modifitseerivad ained, nende hulgas: müostatiini inhibiitorid, kuid see loetelu ei ole lõplik.

 

 1. Metaboolsed modulaatorid:
  • AMP poolt aktiveeritud proteiini kinaasi aktivaatorid (AMPK), nt AICAR;

ja peroksisoomi proliferaatori poolt aktiveeritud retseptor δ (PPARδ) agonistid, nt GW 1516;

 • insuliinid ja insuliini mimeetikumid;
 • meldoonium;
 • trimetasidiin.

Nimekirja on lisatud meldoonium, mis on ravimi Mildronat (Eestisse tarnitud kolmes vormis: Mildronat kapsel, Mildronats kapsel ja süstelahus) toimeaine. Nüüdsest on see keelatud igal ajal.
Nimekirjas on endiselt trimetasidiin, mis on ravimi Preductal toimeaine. Endiselt on see keelatud igal ajal.
Kui sportlasel on vajalik neid ravimeid kasutada ja muu ravi ei toimi, on tarvis taotleda TUE ehk raviotstarbeline erand.

 

 

S5     DIUREETIKUMID JA MASKEERIVAD AINED

Järgmised diureetikumid ja maskeerivad ained on keelatud nagu ka muud samasuguse keemilise struktuuri või samasugus(t)e bioloogilis(t)e toime(te)ga ained.

 

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

 • desmopressiin, probenetsiid, vereplasma mahu suurendajad, nt glütserool; veenisiseselt manustatav albumiin, dekstraan, hüdroksüetüültärklis ja mannitool;
 • atsetasolamiid, amiloriid, bumetaniid, kanrenoon, kloortalidoon, etakrüünhape, furosemiid, indapamiid, metolasoon, spironolaktoon, tiasiidid, nt bendroflumetiasiid, klorotiasiid ja hüdroklorotiasiid; triamtereen ja vaptaanid, nt tolvaptaan.

 

Välja arvatud:

 • drosperinoon, pamabroom ja karboanhüdraasi inhibiitorite (nt dorsolamiid, brinsolamiid) kasutamine silmahaiguste ravimisel;
 • felüpressiini paikne manustamine hambaravi anesteesias.

 

Aine, mille suhtes on kehtestatud piirväärtused (nt formoterool, salbutamool, katiin, efedriin, metüülefedriin ja pseudoefedriin), mis tahes koguse avastamist sportlaselt võetud dopinguproovis võistluste ajal või võistlustevahelisel ajal koos diureetikumi või muu maskeeriva ainega käsitletakse halva analüütilise leiuna (AAF), välja arvatud juhul, kui sportlasel on lisaks diureetikumi või muu maskeeriva aine raviotstarbelise kasutamise eriloale ka vastava aine suhtes väljastatud raviotstarbelise kasutamise eriluba.

 

KEELATUD MEETODID

 

M1    VERE JA VERE KOOSTISOSADE MANIPULATSIOONID

Keelatud on järgnevad.

 1. Ükskõik millise koguse autoloogse, allogeense (homoloogse) või heteroloogse vere või ükskõik millise päritoluga erütrotsüütide preparaatide manustamine või taasviimine vereringesse.

 

 1. Hapniku sidumist, hapniku transporti või kudede hapnikuga varustamist kunstlikult soodustavate preparaatide kasutamine. Sealhulgas (loetelu ei ole lõplik):

perfluoroühendid, efaproksiraal (RSR13) ja modifitseeritud hemoglobiinipreparaadid, nt hemoglobiinipõhised vereasendajad, mikrokapslites hemoglobiinipreparaadid, välja arvatud lisahapnik.

 

 1. Vere või vere koostisosade mis tahes liiki intravaskulaarne manipulatsioon füüsikaliste või keemiliste vahenditega

 

M2    KEEMILINE JA FÜÜSIKALINE MANIPULEERIMINE

Keelatud on järgnevad.

 1. Võltsimine või võltsimiskatse eesmärgiga muuta dopingukontrolli ajal kogutud dopinguproovide terviklust ja kehtivust.

Sealhulgas (loetelu ei ole lõplik):

uriini asendamist ja/või muutmist (nt proteaasid).

 

 1. Intravenoossed infusioonid ja/või süstid mahus üle 50 ml 6-tunnise ajavahemiku jooksul on keelatud, välja arvatud õiguspärastel juhtudel haiglaravi, kirurgiliste protseduuride või kliiniliste uuringutega seoses.

 

M2    GEENIDOPING

Järgnev on keelatud seoses sportliku sooritusvõime potentsiaalse tõhustamisega.

 1. Nukleiinhapete polümeeride või nukleiinhappe analoogide ülekanne.
 2. Normaalsete või geneetiliselt muundatud rakkude kasutamine.
AINED JA MEETODID, MIS ON VÕISTLUSE AJAL KEELATUD

LISAKS EESPOOL NIMETATUD KATEGOORIATELE S0–S5 JA M1–M3 ON VÕISTLUSE AJAL KEELATUD KASUTADA JÄRGNEVATE KATEGOORIATE AINEID

 

KEELATUD AINED

 

S6     STIMULEERIVA TOIMEGA AINED

Keelatud on kõik stimuleeriva toimega ained, sealhulgas kõik optilised isomeerid, nt asjakohastel juhtudel D- ja L-isomeerid.

 

Stimuleeriva toimega ained on järgnevad.

 

a: Määratlemata stimuleeriva toimega ained:

 

adrafiniil;

amfepramoon;

amfetamiin;

amfetaminiil;

amifenasool,

benfluoreks,

bensüülpiperasiin,

bromantaan;

fendimetrasiin;

fenetülliin;

fenfluramiin;

fenkamiin;

fenproporeks;

fentermiin;

fonturatsetaam [4-fenüülpiratsetaam (karfedoon)];

furfenoreks;

klobensoreks;

kokaiin;

kropropamiid;

krotetamiid;

mefenoreks;

mefentermiin;

mesokarb;

metamfetamiin (D-);

modafiniil;

norfenfluramiin;

p-metüülamfetamiin;

prenüülamiin;

prolintaan.

 

Selles osas selgesõnaliselt mainimata stimuleeriva toimega aine on määratletud aine.

 

b: Määratletud stimuleeriva toimega ained

Sealhulgas (loetelu ei ole lõplik):

 

bensfetamiin;

dimetüülamfetamiin;

efedriin***;

epinefriin**** (adrenaliin);

etamivaan;

etilefriin;

etüülamfetamiin;

famprofasoon;

fenbutrasaat;

fenetüülamiin ja selle derivaadid;

fenkamfamiin;

fenmetrasiin;

fenprometamiin;

heptaminool;

hüdroksüamfetamiin (parahüdroksüamfetamiin);

isometepteen;

katiin**;

katinoon ja selle analoogid (nt mefedroon, metedroon ja α-pürrolidinovalerofenoon);

levmetamfetamiin;

meklofenoksaat;

metüleendioksümetamfetamiin;

metüülefedriin***;

metüülfenidaat;

metüülheksaanamiin (dimetüülpentüülamiin);

niketamiid;

norfenefriin;

oksilofriin (metüülsünefriin);

oktopamiin;

pemoliin;

pentetrasool;

propüülheksedriin;

pseudoefedriin*****;

selegiliin;

sibutramiin;

strühniin;

tenamfetamiin (metüleendioksüamfetamiin);

tuamiinheptaan

 

ja muud samasuguse keemilise struktuuri või samasugus(t)e bioloogilis(t)e toime(te)ga ained.

 

Välja arvatud:

 • klonidiin,
 • paikseks/oftalmoloogiliseks kasutamiseks ette nähtud imidasooli derivaadid ja need stimulandid, mis on võetud 2016. aasta seireprogrammi*.

 

 

*           Bupropioon, kofeiin, nikotiin, fenüülefriin, fenüülpropanoolamiin, pipradrool ja sünefriin: need ained on võetud 2016. aasta seireprogrammi ja need ei ole keelatud ained.

**          Katiin on keelatud, kui selle kontsentratsioon uriinis ületab 5 μg/ml.

***         Efedriin ja metüülefedriin on keelatud, kui nende kontsentratsioon uriinis ületab 10 μg/ml.

****       Epinefriini (adrenaliini) manustamine lokaalselt (näiteks nina kaudu, oftalmoloogias) või koos lokaalanesteetikumidega ei ole keelatud.

*****      Pseudoefedriin on keelatud, kui selle kontsentratsioon uriinis ületab 150 μg/ml.

 

WADA nõuannete kohaselt soovitatakse lõpetada pseudoefedriini sisaldavate ravimite (Actifed, Aerinaze, Cirrus, Clarinase, Sudafed, Theraflu) kasutamine 24h enne võistlust.

 

Aine, mille suhtes on kehtestatud piirväärtused (nt formoterool, salbutamool, katiin, efedriin, metüülefedriin ja pseudoefedriin), mis tahes koguse avastamist sportlaselt võetud dopinguproovis võistluste ajal või võistlustevahelisel ajal koos diureetikumi või muu maskeeriva ainega käsitletakse halva analüütilise leiuna (AAF), välja arvatud juhul, kui sportlasel on lisaks diureetikumi või muu maskeeriva aine raviotstarbelise kasutamise eriloale ka vastava aine suhtes väljastatud raviotstarbelise kasutamise eriluba.

 

S7     NARKOOTILISE TOIMEGA AINED

Keelatud on järgmised:

buprenorfiin;

dekstromoramiid;

diamorfiin (heroiin);

fentanüül ja selle derivaadid;

hüdromorfoon;

metadoon;

morfiin;

oksükodoon;

oksümorfoon;

pentasotsiin;

petidiin.

 

S8     KANNABINOIDID

Keelatud on järgmised.

 • Looduslikud (nt kanep, hašiš, marihuaana) või sünteetiline delta-9-tetrahüdrokannabinool (THC)
 • Kanepitaolise toimega ained (nt „Spice”, JWH-018, JWH-073, HU-210).

EADA rõhutab, et kanep on Eestis illegaalne, samuti on see spordis keelatud võistlustesisesel perioodil. Kuigi võib väita, et kanepil ei ole olulist sportlikku sooritust tõstvat mõju, on see ometi kahjulik sportlase tervisele ja näitab ebasportlikku käitumist. Loe lisaks Kanep spordis 

 

S9     GLÜKOKORTIKOIDID

Keelatud on kõik glükokortikoidid, mida manustatakse suukaudselt, veeni- või lihasesiseselt või rektaalselt.

Kui sportlasele on manustatud glükokortikoide, tuleb täpsustada manustamisviis ja doos. AINULT TEATAVATEL SPORDIALADEL KEELATUD AINED

P1     ALKOHOL

Alkoholi (etanooli) kasutamine on keelatud ainult võistluste ajal allpool nimetatud spordialadel. Alkoholisisaldus määratakse väljahingatavas õhus ja/või veres. Dopingurikkumise piirmäär võrdub alkoholi kontsentratsiooniga veres 0,10 g/l.

 • Õhuspordialad (FAI)
 • Vibulaskmine (WA)
 • Autosport (FIA)
 • Veemoto (UIM)

 

P2     BEETABLOKAATORID

Beetablokaatorite kasutamine on keelatud ainult võistluste ajal allpool nimetatud spordialadel ja samuti keelatud võistlustevahelisel ajal seal, kus näidatud.

 

 • Vibulaskmine (WA)*
 • Autosport (FIA)
 • Piljard (kõik võistlusalad) (WCBS)
 • Noolevise (WDF)
 • Golf (IGF)
 • Laskesport (ISSF, IPC)*
 • Suusatamine/lumelauasõit (FIS) järgnevatel aladel: suusahüpped, vigurhüpped/rennisõit ja lumelauarennisõit/lumelauahüpped
 • Allveesport (CMAS) erinevatel vabasukeldumise aladel (constant- weight apnoea, dynamic apnoea, free immersion apnoea, Jump Blue apnoea, static apnoea, variable weight apnoea) lestadega või ilma, allveekalapüük, allveelaskmine.

 

* Samuti on keelatud võistlusvälisel ajal.

 

Sealhulgas (loetelu ei ole lõplik):

 

alprenolool;

atenolool;

atsebutolool;

betaksolool;

bisoprolool;

bunolool;

esmolool;

karteolool;

karvedilool;

labetalool;

levobunolool;

metipranolool;

metoprolool;

nadolool;

oksprenolool;

pindolool;

propranolool;

sotalool;

timolool.

tseliprolool,