Töötajad ja komisjonid

Nõukogu

Nõukogu seab sihtasutuse üldisemad tegevussuunad, kinnitab tegevuskava ning eelarve ja teostab järelevalvet.

 

Dr Indrek Oro (esimees)

Indrek Kangur

Kristjan Port

Tarvi Pürn

Liisa Pakosta

Krista Kruuv-Käo

Raivo Küüt

 

Töötajad

Henn Vallimäe, PhD, ped. knd, juhatuse liige

Triin Lepp, testijuht

Krista Anneljas, büroospetsialist

 

Lisaks tegutsevad regulaarselt Eesti Antidopingu heaks dopingukontrolliametnikud (testijad), puhta spordi saadikud ja paar eksperti, kes nõustavad EAD töötajaid meditsiinilises valdkonnas.

 

TUE (ravi eesmärgil lubatud erand) komisjon

TUE-komisjon on ainuke Eesti Antidopingu hallatav komisjon, mis tegeleb eriotstarbeliste lubade hindamise ja väljastamisega. Komisjon tegutseb koosseisus:

Peeter Mardna

Karel Tomberg

Mart Kull

Alar Irs

 

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium arutab ja menetleb dopinguvastaste reeglite rikkumise juhtumeid ning otsustab dopinguvastaste reeglite rikkumise tagajärgede kohaldamise üle. Koosseis:

Margus Mugu (esimees)

Eveli Saue

Siim Schneider

Toomas Tõnise

Jarek Mäestu

Distsiplinaarkolleegiumi poole saab pöörduda e-postil distsiplinaar@antidoping.ee

 

 

Eesti dopinguvastane apellatsioonikolleegium

Eesti dopinguvastane apellatsioonikolleegium arutab ja menetleb kaebusi distsiplinaarkolleegiumi otsuste peale. Koosseis:

Ramon Rask

Erki Nool

Tiit Nuudi

Margus Viigimaa

Apellatsioonikolleegiumi poole saab pöörduda e-postil apellatsioon@antidoping.ee