Meist

Sihtasutus Eesti Antidoping (EAD) on registreeritud 19. aprillil 2007.a.

 

Asutusel on kolm tegevussuunda:

(1) dopingukontrollide läbiviimine;

(2) antidopingualane koolitus- ja teavitustöö;

(3) antidopingualane kohalik ja rahvusvaheline koostöö.

 

SA Eesti Antidoping missiooniks on edendada tervislikku ja ausat sporti viies läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingualast haridustööd ja anda oma panus riiklikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud antidopingualastest põhimõtetest.