Sportlastele

Antidopinguteemalise haridustegevuse eesmärgiks on hoida ära keelatud ainete ja keelatud võtete tahtlik või tahtmatu kasutamine sportlaste poolt.

 

Eesti Antidopingu koolitustegevused on suunatud osalejate teadlikkuse tõstmisele, suhtumise kujundamisele ja ennetustööle. Koolitusteemadeks on keelatud nimekirja kuuluvad ained ja võtted, dopinguvastaste reeglite rikkumised, dopingu kasutamise tagajärjed, sportlase ja tema tugipersonali õigused ning kohustused, dopingukontrolli läbiviimine, samuti kehtiva hakkava antidopingu koodeksi tutvustamine.

Antidopingukoolitus noorsportlastele


Noorsportlased

  • Dopingu kahjulik mõju
  • Dopingu ajalugu
  • Ausa mängu põhimõtted
  • Sportlase õigused ja kohustused
  • Dopingukontrolli läbiviimine


Tippsportlased

  • Sportlase õigused ja kohustused
  • Raviotstarbelise kasutamise erand (TUE)
  • Toidulisanditega kaasnevate riskide maandamine


Mees/naiskonnad, koondised

  • Sotsiaalse surve mõju dopingu kasutamisel
  • Dopinguvaba spordi põhimõtetes kokkuleppimine

 

Koolitused on interaktiivsed, kus osalejad saavad vabalt arvamust avaldada. Koolituse pikkus ja maht selgub läbirääkimiste käigus, sõltudes konkreetsest sihtgrupist, kogunemise eesmärgist (kas tegu on eraldiseisva üritusega või osa näiteks spordilaagrist) ja spordialast.


Koolituste hind

Antidopingualased koolitused on  tasuta, erandkorras võib ette tulla transpordi-  või materjalikulude katmist.

 

Lisainfo: kerstin.kotkas@antidoping.ee