Saadikute projekt prePLAY

logo


Rahvusvaheline projekt

„Doping prevention through peer learning among youth – prePLAY“

Projekt prePLAY on suunatud antidopingu ennetustööle omaealiste õppe kaudu. Projekti eestvedajaks on Sloveenia Antidoping, osalevad riigid on lisaks Sloveeniale Läti, Horvaatia, Malta, Saksamaa ja Eesti.

 

Projekti ideeks on leida igast riigist 20 antidopingu saadikut (ambassadors), et teha dopinguvastast ennetus- ja teavitustööd oma riikides, näiteks võistlustel ja koolides. Saadikute ettevalmistus tugineb Sloveenia Antidopingu poolt väljatöötatud materjalidele.

 

Vaata antidopingu saadikuid tutvustavat videot:

 

 

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu toetusprogrammi Erasmus+ spordi alaosast, mis on suunatud võitlusele dopingu ja sporditulemustega manipuleerimise vastu ning vägivalla ja ebavõrdse kohtlemise ennetusele spordis. 2014. aasta rahvusvaheliste koostööprojektide vooruks esitati 305 taotlust, millest rahastati 38, sealhulgas ka prePLAY.

 

Projekti ajakava ja tegevused

Projekti tegevused tuginevad omaealiste õppele, kus on põhimõtteks, et noored annavad teistele noortele antidopingualast infot edasi.

 • Jaanuar 2015 – projekti käivituskoosolek Sloveenias kõigi partnerite osavõtul
 • Veebruar-mai 2015 – saadikute värbamine (vt tingimusi allpool) ja riigisisene ettevalmistuskohtumine
 • Juuni 2015 – rahvusvaheline viiepäevane laager Sloveenias, kus saadikutel on võimalik saada antidopinguinfot ning välja töötada oma detailsem tegevuskava
 • Juuli-nov 2015 – kohalikud seminarid (iga riik eraldi), kus osaleb laiendatud ring saadikuid
 • Detsember 2015 – projekti partnerite vahekohtumine
 • Jaanuar-november 2016 – ennetus- ja teavitustegevuste elluviimine saadikute poolt erinevatele sihtrühmadele, sh alg- ja keskkooliõpilased, koolispordivõistlustel osalejad, noorsportlaste meeskonnad, massispordiüritustel osalejad, lapsevanemad, treenerid, õpetajad
 • Jaanuar-aprill 2016 – puhta spordi päeva ettevalmistused ja läbiviimine (tähistatakse 10. aprillil, vt 2016. aastal toimunud puhta spordi nädala kokkuvõtet). Kuigi seda on seni tähistatud enamjaolt Lõuna-Ameerika riikides, on see heaks võimaluseks antidopingu teavitustegevuste elluviimisel ka Euroopas.
 • Oktoober 2016 – lõpuüritus Sloveenias, kus projekti tulemusi tutvustatakse laiemale ringile

Eesti Antidopinguga on seotud ligikaudu 15 puhta spordi saadikut. Nad on noored ja enamasti seotud mingi spordialaga (nt aerutamine, kergejõustik, pikamaajooks, suusatamine, korvpall). Lisaks on mitmel neist nt füsioteraapia- või meditsiiniline haridus, mis aitab neil antidopingu teemasid paremini seostada. Nende ülesandeks on anda koolides külalistunde antidopingu teemadel, samuti käia Eesti Antidopingu haridustelgiga nii kohalikel kui rahvusvahelistel võistlustel antidopingu teemasid tutvustamas. Nad on saanud spetsiaalse ettevalmistuse nii antidopingu teemadest laiemalt kui ka haridustegevuste läbiviimisest.

 

Nõuded saadikutele

 • Kuulumine mõne spordialaliidu klubisse
 • Vanus soovitavalt 18-22 aastat
 • Endised või praegused sportlased
 • Endised sportlased, kes on suundunud treeneritööle või muule pedagoogilisele tööle
 • Hea suhtlemis- ja esinemisoskus
 • Hea meeskonnatöö- ja organiseerimisoskus
 • Kõrge motivatsioon ja huvi töötada vabatahtlikuna

 

Vaata inglisekeelset kokkuvõtet saadikute värbamisest – mai 2015

 

 

palju_logosid

 

 

Lisainfo: info@antidoping.ee