Koolidele

Kooliloengute eesmärgiks on pakkuda Eesti koolide õpilastele mitmekülgset antidopingualast infot ja panna neid mõtlema tervisliku ja dopinguvaba spordi teemadel, seda külalistundide ja loengute kaudu.

 

Kohtumistel antakse ülevaade mis on doping, rõhutatakse sportlase vastutuse olulisust puhta spordi tagamisel, räägitakse dopingu ohtudest ja kahjulikkusest, ausast mängust, dopingukontrollide läbiviimisest ja muust teemakohasest. Spordikoolide külastamisel keskendutakse täpsemalt sportlaste õigustele ja kohustustele dopingukontrollis.

 

Huvilistel võtta ühendust aadressil kerstin.kotkas@antidoping.ee

 

Vaata ka väitlusvideot “Kas tippspordis peaks doping olema lubatud?”