Koolitus

Antidopingukoolitus noorsportlasteleEesti Antidopingu koolitustegevused on suunatud osalejate teadlikkuse tõstmisele, suhtumise kujundamisele ja ennetustööle.
Koolitusteemadeks on keelatud nimekirja kuuluvad ained ja võtted, dopinguvastaste reeglite rikkumised, dopingu kasutamise tagajärjed, sportlase ja tema tugipersonali õigused ning kohustused, dopingukontrolli läbiviimine, samuti ka uue 2015. aastal kehtima hakkava antidopingu koodeksi tutvustamine.

 

Koolitusi võib korraldada eri sihtrühmadele, lisaks sportlastele ja treeneritele oleme teinud koolitusi koolides kõigile vanuseastmetele, samuti külalisloenguid ülikoolis.

 

Koolitused on interaktiivsed, kus osalejad saavad vabalt arvamust avaldada. Koolituse pikkus ja maht selgub läbirääkimiste käigus, sõltudes konkreetsest sihtgrupist, kogunemise eesmärgist (kas tegu on eraldiseisva üritusega või osa näiteks spordilaagrist) ja ka spordialast.

 

Enamasti viib koolitusi läbi Eesti Antidopingu hariduse projektijuht.

 

Vaata allpool ingliskeelset ülevaadet EAD koolituspõhimõtetest ning kasutatavatest meetoditest.