Treeneritele

Antidopinguteemalise haridustegevuse eesmärgiks on hoida ära keelatud ainete ja keelatud võtete tahtlik või tahtmatu kasutamine sportlaste poolt.

 

Soovitame treeneritele korraldada eraldi koolitusi – nii on võimalik neile suunatumalt antidopingualast infot anda.

 

Eesti Antidopingu koolitustegevused on suunatud osalejate teadlikkuse tõstmisele, suhtumise kujundamisele ja ennetustööle. Koolitusteemadeks on keelatud nimekirja kuuluvad ained ja võtted, dopinguvastaste reeglite rikkumised, dopingu kasutamise tagajärjed, sportlase ja tema tugipersonali õigused ning kohustused, dopingukontrolli läbiviimine, samuti ka uue 2015. aastal kehtima hakkava antidopingu koodeksi tutvustamine.

 

Treeneritele mõeldes pöörame koolitustel suuremat tähelepanu sportlase ja tema tugipersonali õigustele ning kohustustele ja sportlase hoiakute kujundamisele. Võimalik on arutada erinevate juhtumite üle, mis treeneri töös võivad esineda.

 

Koolitused on interaktiivsed, kus osalejad saavad vabalt arvamust avaldada. Koolituse pikkus ja maht selgub läbirääkimiste käigus, sõltudes konkreetsest sihtgrupist, kogunemise eesmärgist (kas tegu on eraldiseisva üritusega või osa näiteks spordilaagrist) ja ka spordialast.


Koolituste läbiviija

Enamasti viib koolitusi läbi Eesti Antidopingu hariduse ja koolituse projektijuht.


Koolituste hind

Koolitused on spordialaliitude jaoks tasuta, erandkorras võib ette tulla transpordi- või materjalikulude katmist.

 

Lisainfo: info@antidoping.ee