Koolidele

Kooliloengute eesmärgiks on pakkuda Eesti koolide õpilastele mitmekülgset antidopingualast infot ja panna neid mõtlema tervisliku ja dopinguvaba spordi teemadel.

2014. aasta kevadel viidi koostöös Eesti Spordimeditsiini klastriga SportEST läbi külalistunde üle 1000-le õpilasele 17st koolist üle Eesti.

 

Kõigis tundides rõhutati sportlase vastutuse olulisust puhta spordi tagamisel, räägiti dopingu ohtudest. Lisaks pakkus noortele palju huvi dopingukontrolli läbiviimine. Spordikoolides räägiti täpsemalt sportlaste õigustest ja kohustustest dopingukontrollis.

Kuna koolide huvi tundide vastu oli suur ja kooliõpilased on üks Eesti Antidopingu olulisi sihtgruppe, on külalistunde plaanis läbi viia edaspidigi.

 

Samuti oleme valmis läbi viima koolitusi kehalise kasvatuse õpetajatele, et toetada neid antidopinguteemadest rääkimisel.

 

Huvilistel võtta ühendust: info@antidoping.ee

 

Vaata täpsemat kokkuvõtet:

Kooliloengud kevad 2014 kokkuvõte eesti keeles

Eesti Spordimeditsiini klastri SportEST ja Antidopingu SA ühisprojekt oli kaasrahastatud EASi kaudu Euroopa Liidu Regionaalarengufondist.

 

Vaata ka projekti raames tehtud väitlusvideot “Kas tippspordis peaks doping olema lubatud?”