Eesti Antidoping SA otsib uut testijuhti!

 

Eesti Antidoping (EAD) seisab Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, viies läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse koostöösse.

 

Sihtasutus otsib:

 

TESTIJUHTI

 

Tööülesanded:

– koostada iga-aastane testiplaan koostöös (k.a. rahvusvaheliste) ekspertidega lähtudes nö rahvusvahelistest intelligentse testimise printsiipidest;

– koordineerida dopingutestide läbiviimist (võistlussiseselt ja võistlusväliselt) lähtudes WADA koodeksist ja rahvusvahelistest standarditest;

– juhtida ja koordineerida EAD dopingukontrolliametnike tööd;

– hallata WADA andmehaldussüsteemi ADAMS;

– suhelda laboratooriumi(te)ga ja rahvusvaheliste partneritega;

– vastutada testivahendite olemasolu ja korrashoiu eest. Testijuht allub sihtasutuse juhatuse liikmele.

 

Edukaks toimetulekuks on vajalik:

– projektide  juhtimise kogemus või töökogemus inimeste ja protsesside juhtimisel;

– hea spordivaldkonna tundmine;

– kasuks tuleb koostöökogemus meditsiinilise valdkonnaga;

– eesti ja inglise keele väga hea oskus kõnes ja kirjas, vene keele oskus suhtlustasandil.

 

Ametikoht pakub:

– ainulaadse võimaluse kujundada Eesti spordivaldkonda;

– väljakutseid ja vaheldusrikkust;

– head eneseteostusvõimalust.

 

Kandideerijalt oodatakse CV-d ning motivatsioonikirja koos palgasooviga e-posti aadressile henn.vallimae@antidoping.ee  hiljemalt esmaspäeval, 15.04.2019.

 

Vaata infot PDF-na