EAD otsib eestvedajat

Eesti Antidoping (EAD) seisab Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, viies läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse koostöösse. Lähiaastate perspektiivis on sihtasutusel plaanis tegelda kokkuleppemängude vastase võitluse ja teiste spordi terviklikkuse teemadega, sh vägivalla ja korruptsioonivastane võitlus spordis, spordieetika küsimused, hea juhtimistava jm.

 

Sellega seoses otsib sihtasutus

 

JUHATUSE LIIGET (TEGEVJUHTI)

 

Tööülesanded:

– dopinguvastase ja kokkuleppemängude vastase võitluse ning teiste spordi terviklikkust puudutavate tegevuste koordineerimine Eestis lähtudes rahvusvahelistest kokkulepetest ja standarditest;

– sihtasutuse tegevuse strateegiline planeerimine ja organisatsiooni igapäevase töö juhtimine;

– sihtasutuse finantsjuhtimine, eelarve planeerimine ja personalitöö;

– osalemine poliitikate kujundamisel ning koostöö Eesti spordiorganisatsioonidega;

– sihtasutuse esindamine valdkonna rahvusvahelises tegevuses ja meedias.

 

 

Edukaks toimetulekuks on vajalik:

– kõrgharidus;

– organisatsiooni juhtimise kogemus või töökogemus inimeste ja protsesside juhtimisel, kasuks tuleb koostöökogemus juriidilise või meditsiinilise valdkonnaga;

– hea spordivaldkonna tundmine;

– rahvusvahelise töö kogemus;

– teadmised organisatsiooni analüüsimise, arendamise ja planeerimise protsessidest;

– eesti ja inglise keele väga hea oskus kõnes ja kirjas, vene keele oskus suhtlustasandil;

– ausus;

 

Vastavalt sihtasutuse põhikirjale sõlmitakse juhatuse liikme leping kolmeks aastaks.

 

Ametikoht pakub:

– ainulaadse võimaluse kujundada Eesti spordivaldkonda;

– väljakutseid ja vaheldusrikkust;

– head eneseteostusvõimalust.

 

Kandideerijalt oodatakse CV-d ning motivatsioonikirja koos palgasooviga e-posti aadressile konkurss@antidoping.ee hiljemalt esmaspäeval 26.11.2018.

 

Vaata sama infot PDF-na