EAD hinnang

2016. aasta sügisel vaatas Kultuuriministeerium üle tingimused tegevustoetuste eraldamiseks spordialaliitudele. Tegevustoetuse summa määramisel arvestatakse ka koostööd Eesti Antidopinguga.

 

2016. aasta detsembris edastas Eesti Antidoping Kultuuriministeeriumile oma hinnangu Eesti spordialaliitude tegevusele antidopingu valdkonnas.

 

Allpool on toodud täpsemad kriteeriumid, mille alusel Eesti Antidoping oma hinnangu andis. Kui mõnda spordialaliitu huvitab nende individuaalne hinnang, võib seda EAD-lt otse küsida.

 

Spordialaliidu tegevust hinnatakse antidopingu valdkonnas rahuldavaks, kui ta on aasta jooksul tellinud teste (omal algatusel, mitte nt rahvusvahelise alaliidu nõudmisel), läbi viinud oma sihtgrupile koolitusi (sh korraldanud haridusväljapanekut mõnel oma alaliidu korraldataval võistlusel) ning hoidnud oma teavituskanalid ajakohasena (nt lisanud oma kodulehele uue keelatud ainete nimekirja).

 

Koostööd hinnatakse mitterahuldavaks, kui vaatamata mitmetele testimis- ja koolitusettepanekutele Eesti Antidopingu poolt ei ole alaliit sellele reageerinud ning kui ei reageerita juhtumitele, kus alaliidu sportlane on tõenäoliselt rikkunud dopinguvastaseid reegleid (nt sportlase A-proov on olnud positiivne) või on testimiselt puudunud.

 

Kuna tegemist oli esmakordse hinnangu andmisega ning täpsed kriteeriumid vajavad ilmselt sisseelamisaega, ei andnud Eesti Antidoping 2016. aastal ühelegi alaliidule mitterahuldavat hinnangut. Tuleb rõhutada, et kui mõne alaliidu sportlane on rikkunud dopinguvastast reeglit, ei pruugi see otseselt seotud olla alaliidu mitterahuldava tegevusega.