SA Eesti Antidopingul uus testijuht

SA Eesti Antidopingul on uus testijuht!

 

Alates 25.aprillist asus SA Eesti Antidoping (EAD) uue testijuhina tööle Triin Lepp. Konkursil osalenud kandidaatide seast valiti Triin välja, arvestades tema laialdasi teadmisi ja kogemusi rahvatervise valdkonnas, võõrkeelte oskust ning tema edukat avaliku sektori töökogemust inimeste ja protsesside juhtimisel. Tal on EBS ärijuhtimise bakalaureusekraad ning personalitȍȍ ja -arenduse magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist.

 

Testijuhi põhiülesanneteks on WADA koodeksist ja rahvusvahelistest standarditest lähtuvalt ning koostöös ekspertidega iga-aastase testiplaani koostamine, dopingutestide läbiviimise ning EAD dopingukontrolliametnike töö juhtimine ja koordineerimine.

 

Lisainfo: triin.lepp@antidoping.ee

Eesti Antidoping määras Algo Kärbile esialgse võistluskeelu

Eesti sportlastega seotud veredopingu skandaali käigus tegi Algo Kärp omapoolse ülestunnistuse, mille alusel algatab Eesti Antidoping SA uurimise.

 

Tuginedes murdmaasuusataja Algo Kärpi poolt Eesti meedias (Õhtuleht, Postimees, Delfi) 04.-05.märtsil 2019 antud ütlustele ja 05.03.2019 telefonivestlusele Sihtasutus Eesti Antidoping (EAD) juhatuse liikmega on tuvastatud sportlase poolne Maailma dopinguvastase koodeksi dopinguvastase reegli 2.2. rikkumine.

 

WADA 2019. aasta keelatud ainete ja võtete nimekirjas on keelatuna toodud – M1 Vere ja vere koostisosade manipulatsioonid. On tõendatud, et sportlane on saanud vereülekandeid ühel või mitmel korral, mis oli korraldatud Saksamaal resideeriva arsti poolt. EAD andmetel ei ole sportlasel kehtivat raviotstarbelise kasutuse erandit (TUE).

 

Dopinguvastase reegli rikkumine võib kaasa tuua tulemuste tühistamise ja võistluskeelu määramise. Vastavalt Eesti dopinguvastastele reeglite (edaspidi EAD reeglid) p 10.2. järgi on dopinguvastase reegli 2.2. rikkumisel võistluskeeld neli aastat, välja arvatud juhul, kui sportlane või muu isik tõendab, et dopinguvastase reegli rikkumine ei olnud tahtlik.

 

Kuna tegu on tuvastatud rikkumisega siis EAD reegli 7.9.1. alusel on Algo Kärp’ile on määratud esialgne võistluskeeld alates teisipäevast, 5.märtsist 2019. Võistluskeeld laieneb kõigile võistlustele, üritustele või muudele tegevustele, mida korraldab, kutsub kokku, volitab või tunnustab FIS, Eesti Suusaliit või mis tahes muu Maailma antidopingu koodeksit järgiv organisatsioon.

 

EAD jätab omale õiguse keeldu muuta, arvestades uurimistoimingutel saadava infoga.

 

Eelnevalt on Rahvusvaheline Suusaliit FIS määranud alates 01.märtsist 2019 sarnaste piirangutega esialgse võistluskeelu Karel Tammjärvele ja Andreas Veerpalule.

 

Allikad:

 

Lisainfo:

Henn Vallimäe
Juhatuse liige
SA Eesti Antidoping
henn.vallimae@antidoping.ee
info@antidoping.ee
+372 5022554

Eesti Antidopingu SA kommentaar toimuvale dopinguskandaalile Eesti spordis

Eesti Antidopingu (EAD) juhatuse liige Henn Vallimäe andis 5. märtsil intervjuu ERR uudistetoimetusele, kus teemaks oli Eesti sporti raputanud dopinguskandaal. Oma intervjuus ERRile ütleb ta, et dopinguga patustanute ausad ülestunnistused on küll teretulnud, kuid toonitab, et täiendavast uurimisest nad ei pääse. Vastavalt Rahvusvahelise Dopinguagentuuri (WADA) reeglitele kuuluvad uurimise alla ka sportlaste taustajõud, sealhulgas treenerid.

 

Eesti Antidopingu SA juhatuse liikme täispikk intervjuu ERRile.

 

Kas Algo Kärbi lisandumine dopinguga patustanute nimistusse mõjutab uurimisprotsessi? “Kindlasti mõjutab. Kõigepealt mõjutab sellega, et ühe mehe võrra on juhtum suurem ja hakkab rahvusvahelises plaanis tekkima eestlaste ülekaal. Ega seal suusatamises palju enam järele ei jäägi.”

“Tõsisemalt rääkides on erisus ka: kui kaks Eesti suusatajat on Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) uurimise all, siis Algo Kärbi uurimise ja menetlemise peab läbi viima Eesti Antidoping.”

 

Kes ja millised karistused peaks antud juhtumi puhul määrama? “Erinevad institutsioonid võivad karistusi määrata. Neid ei tohi kindlasti määrata topelt, ehk siis mitut karistust ühe rikkumise eest.”

 

Kuidas mõjutab uurimist meeste ülestunnistus? “Meie oleme selles mõttes veidi prokuröri rollis, selle hinnangu annab distsiplinaarkomisjon. Ma arvan, et see mõjutab kindlasti meeste endi elukäiku, et kuidas rasketel hetkedel hakkama saada. Ma tahaks ka teist poolt vaadata, et kas see ausus on lõpuni aus või vajalikult aus – siin võib veel erisusi tulla.”

 

Kas uurimise alla kuuluvad ka treenerid ja ülejäänud personal? “WADA koodeks ütleb väga selgelt, et need on taustajõud, kelle osalust ja tegevusi peab uurima ja vajadusel sanktsioneerima.”

 

Milliseid arenguid on nüüd oodata? “Kahetsusväärselt ei võta need otsused päevi või tunde aega, vaid rohkem. Ainuüksi sportlase poolse esimese selgituse tähtaeg on kümme päeva ja sealt siis minnakse edasi. Ma toonitan, et FIS on meie tegevusest teadlik ja võimalik et ka FIS ise võtab midagi ette, sest rahvusvahelise uurimisorbiidi alla sattunud sportlased koos oma taustajõududega võivad olla ka FIS-i orbiidis.”

 

Lisainfo

Henn Vallimäe
Juhatuse liige
SA Eesti Antidoping
henn.vallimae@antidoping.ee
info@antidoping.ee
+372 5022554

SA Eesti Antidoping (EAD) selgitus Raido Ränkeli juhtumi kohta

Eile, teisipäeval 15. jaanuaril viis EAD testija Otepääl läbi veretesti kogumise suusataja Raido Ränkeliga. Kas inspiratsioonist 11.jaanuaril 2019 Norra ja Saksa meedias avaldatud Norra teivashüppaja juhtumi (sulges ja avas kolmel järjestikusel korral veretesti konteineri) või muul ajendil õnnestus R. Ränkelil vereproovi konteiner peale omakäelist sulgemist see jõulisel lahtikeeramisel taasavada nelja järjestikuse konteineriga. Iga avamise järgselt oli visuaalselt nähtav et konteiner on avatud (turvahambumise vigastus), milliseid rahvusvaheline testilabor kindlasti ei aktsepteeri. Testija proovis samal õhtul ise ühte samasugust konteinerit sulgeda ja uuesti avada, kuid avamine ei õnnestunud. Täna, kolmapäeval, 16. jaanuaril jõudsid konteinerid EAD kontorisse ja R.Ränkeli poolt jõuga avatud konteineritel on selged avamise visuaalsed jäljed (stopperhambad murdunud).

 

EAD juhib tähelepanu, et suletud proovi avamisel kõrvaliste isikute poolt jääks sellest igal juhul visuaalne jälg ning labor sellist testi ei käsitle. Selles kontekstis ei saa kuidagi tõstatada väidet, et dopinguproovidega saaks liiga lihtsalt manipuleerida. WADA rahvusvaheline testimisstandard ei sea tingimust, et proovi poleks võimalik avada.  Nõutud on, et „sportlane pitseerib (sulgeb) oma proovi dopingukontrolliametniku juhendamisel proovivõtukomplekti“ ning et „dopingukontrolliametnik veendub sportlase nähes selles, et pitseerimine (sulgemine) on sooritatud nõuetekohaselt“.

 

EAD on informeerinud konteinerite tootjafirmat Berlingeri ning Saksamaa testlaborit toimunud intsidendist. Lisaks rakendatakse lähiajal dopinguproovide sulgemisel täiendavaid turvakleebiseid.

 

EAD on seisukohal, et sportlaste dopinguproovide turvalisus peab olema tagatud maksimaalsel võimalikul viisil kindlustamaks õigeid testitulemusi ning seeläbi aidata kaasa puhta spordi kaitsmisele.

 

Lisaküsimuste korral pöörduda EAD juhatuse liikme Henn Vallimäe poole.

Mob: +372 5022554
E-post: henn.vallimae@antidoping.ee

Sihtasutus Eesti Antidoping juhatuse liikmeks valiti Henn Vallimäe

Henn Vallimäe

Eesti Antidopingu nõukogu valis juhatuse liikme konkursil osalenud kandidaatidest välja Henn Vallimäe,

kes on alates detsembri keskpaigast asunud oma tööülesandeid täitma.

 

Eesti Antidoping nõukogu esimees dr Indrek Oro: “ Henn Vallimäe eelisteks teiste kandidaatidega võrreldes oli tema senine administratiivne kogemus ja selge tulevikunägemus arengutest ausa spordi eest seismisel.”

Henn Vallimäe ütles, et  tema esmaseks sooviks on sujuv liitumine puhta spordi eest seisva rahvusliku organisatsiooniga ning kujundada see lähiajal spordieetika järelevalve ja koolitamise keskuseks.  „Spordi tulevik seisneb paljuski selles, kuidas suudetakse tagada spordivõistluste tulemuste määramatus ning kaitsta kõigi sportlaste põhiõigust – võtta osa puhtast spordist,“  ütles Vallimäe.

 

Henn Vallimäe on varem töötanud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktorina  aastatel 2009  –  2018,  Eesti Võrkpalli Liidu tegevjuhina 2001 – 2009, Kultuuriministeeriumi spordi asekantslerina  1996 – 2000 ning õppejõuna Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta on osalenud spordiseaduse, spordipoliitika põhialuste jt spordistrateegia alusdokumentide väljatöötamisel ja järelevalvel, õppejõuna õpetab TÜ Pärnu kolledži spordikorralduse üliõpilastele spordistrateegia valdkonna õppeaineid.

 

Henn Vallimäe on saanud Tartu Ülikoolist kaks lõpudiplomit – õpetaja-treenerina kehakultuuriteaduskonnast 1977 ning juristina õigusteaduskonnast 1994. Tal on doktorikraad pedagoogikas, väitekiri tippklassi kümnevõistlejate treeningust on kaitstud Moskva oblasti riiklikus kehakultuuriinstituudis 1988.
Eesti Antidoping seisab Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, viies läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse koostöösse. Lähiaastate perspektiivis on sihtasutusel plaanis tegelda kokkuleppemängude vastase võitluse ja teiste spordi terviklikkuse teemadega, sh vägivalla ja korruptsioonivastane võitlus spordis, spordieetika küsimused, hea juhtimistava jm.

 

 

 

Lisainfo:
Henn Vallimäe
Juhatuse liige
SA Eesti Antidoping
henn.vallimae@antidoping.ee
info@antidoping.ee
+372 5022554

WADA hariduskonverents 2018

Kokkuvõte WADA hariduskonverentsist 24. ja 25. oktoobril 2018

 

Oktoobri lõpus toimus Pekingi lähedal Hiinas teine ülemaailmne antidopingu hariduse konverents, esimene samalaadne toimus Kanadas 2015. aastal. Eesti Antidopingut esindas koolitusjuhi ülesandeid täitev Elina Kivinukk. Silmatorkav oli konverentsi rahvusvaheline mastaap. Kui Euroopa tasandil on antidopingu haridustemaatikat arutatud ning ühiselt arendatud, siis siinne platvorm on laiem – osalejaid on loomulikult Hiinast, aga ka Aserbaidžaanist, Kanadast, Lõuna-Koreast, Taist jm.

 

Kuigi konverentsi teemapüstitus oleks võinud olla kitsam ja kahe päeva sisse püüti haarata ehk liiga lai diapasoon teemasid, on allpool toodud nii üldisemaid seisukohti, mis konverentsilt kõlama jäid, kui ka konkreetsemaid leide, kuidas antidopingu haridustööd paremini teha. Positiivsena võib välja tuua, et konverentsi teemakäsitlus lähtus teaduspõhisusest.

 

Üldisemad seisukohad:

– Haridustegevuse ülesehitus peab lähtuma sportlaste huvidest. Sama toob välja ka WADA sportlaskomisjoni poolt väljatöötatav harta: sportlastel on õigus antidopingu haridusele. Sportlasi tuleb kaasata ka haridusmaterjalide väljatöötamisel.

– Andrea Petroczi uuringutest selgub, et dopingu tarvitamise motiivid ei vastandu puhta spordi motiividele. Dopingut tuleb vaadelda pigem stressorina spordikeskkonnas, mille suhtes tuleb kujundada toimetulekumehhanismid. Doping on oht spordile ning praeguse seisuga ei valmista antidopingu haridus sportlaskonda piisavalt ette. Hetkel on antidopingu haridus pigem põgus kohtumine „ristikese pärast“ (tick-box exercise), kus jagatakse pastakaid ja joogipudeleid ning selgitatakse, mis on keelatud ainete nimekirjas. Pigem tuleb sportlasi vaadelda tervikuna, alustada harimist varasemas eas.

– Nendel teemadel traditsiooniline külaline Sue Backhouse Leeds Becketti ülikoolist tutvustas mõistet „dopogeeniline keskkond“. Doping on keskkondlike tingimuste ja võimaluste tagajärg ning mitte üksnes inimese enda isiklik vale valik. Tõstatas ka küsimuse spordiorganisatsioonide usaldamisest – kes on sportlase meelest piisavalt usaldusväärne, et jagada dopingu tarvitamise praktikaid enda kogukonnast.

– Amanda Hudson Suurbritannia antidopingu agentuurist väitis: kõik sportlased alustavad sportimist puhtalt. Hariduse ülesanne on neid sel rajal hoida. Reeglid ei motiveeri käitumist. Tähelepanu tuleb pöörata ka mõjutajatele, mis/kes sportlaskarjääri jooksul muutuvad. Tuleb ära tunda haavatavad kohad. „Dopers are made, not born.“

– Alates 2021. aastast hakkab kehtima rahvusvaheline standard hariduses, mis reguleerib miinimumpõhimõtted, kuidas antidopingu valdkonnas peaks haridustööd tegema.

– Professionaalsuse küsimus – tulemuste haldamises on professionaalid juristid, TUE-de puhul meditsiinieksperdid, kes aga hariduses? See professionaalsus on täna antidopingu puhul puudu või selgelt määratlemata.

– Erinevate riikide reaalsust aitasid mitmekesistada piirkondlikud antidopingu agentuurid (lühendina RADOd), mis on moodustatud mitme riigi peale ning kus sageli tegutseb üks spordiadministraator 4-17 riigi kohta.

 

 

Konkreetsemad leiud:

– Uuringud on näidanud, et inimese väärtused kujunevad välja 21-ks eluaastaks. Pärast seda muutuvad väärtused vaid oluliste elusündmuste mõjul.

– USADA on välja andnud nö „rahakotikaardi“ (wallet card), mida sportlased saavad anda arstidele. Kaart toob välja sagedasti otsitud ravimid ravimite andmebaasist, mis on spordis lubatud ja mis mitte.

– USADA on välja töötamas sportlaskoolitajate (athlete presenter) programmi – viie aasta pärast on kõik koolituste läbiviijad sportlased, kellel on endal isiklik kogemus antidopingust, nt dopingukontrollist.

– Singapuri näide koolitusest spordivaldkonnas Game for Life

– Projekt REACT, mis pakub tudengitele oskusi ja tõstab nende enesekindlust, et sekkuda võimalikku dopingu tarvitamise olukordadesse. Projekti üks eeldustest on, et tudengisportlased on järgmine põlvkond eliitsportlasi, nii et nendesse tuleb tähelepanelikult suhtuda. (Plaan ülikoolides läbi viia kahesessioonilised programmid, mida aga hinnati ülikoolide poolt logistilistelt liiga keeruliseks läbi viia)

– Austraalia näide hariduspõhimõtte sõnastusest: enhancing learning through inquiry, engagement and relevance

– Tehnikavidin koolitussessioonide läbiviimiseks – Zeetings.com

– Austraalias plaanis kavandada lapsevanemate minikursus

– Austraalia dopingukontrolli VR-rakendus muutub avalikuks, vaid vaja vastavad prillid osta

 

Kokkuvõtte koostas Elina Kivinukk 26. novembril 2018.

Keelatud ainete nimekiri 2019

 

Maailma Antidopingu Agentuur avaldas 28. septembril uue keelatud ainete nimekirja, mis hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2019.

 

Siinkohal on toodud nii eesti- kui ingliskeelsed versioonid, eestikeelne nimekiri on siin eraldi lehel.

 

2019. aasta keelatud ainete nimekirjas dramaatilisi uuendusi pole. Keelatud ainete nimekirja uuendatakse igal aastal ja uus versioon hakkab kehtima 1. jaanuaril. Nimekiri avalikustatakse sügisel, et nii sportlastel kui ka nt arstidel oleks võimalik nimekirjaga tutvuda ning vajadusel ravi muuta. Nimekirja haldab WADA ning selle koostamisel konsulteeritakse üle 1700 eksperdiga eri riikidest.

 

Allpool on ingliskeelsed versioonid nii keelatud ainete nimekirjast, nimekirja muudatuste kokkuvõttest kui ka seireprogrammist.

 

 

Keelatud ainete nimekiri 2019 (PDF eesti keeles – lisatud 15. november 2018)

 

Monitooringuprogramm 2019 (PDF eesti keeles – lisatud 15. november 2018)

 

Muudatuste kokkuvõte 2019 (PDF eesti keeles – lisatud 15. november 2018)

 

Keelatud ainete nimekiri 2019 (PDF inglise keeles)

 

Monitooringuprogramm_2019_(PDF inglise keeles)

 

Muudatuste kokkuvõte (PDF inglise keeles)

 

Loe WADA pressiteadet uue nimekirja kohta

Linke seoses WADA eestseisuse kohtumisega 20.09.2018

Seoses saabuva WADA eestseisuse (Executive Committee) kohtumisega, kus tuleb arutlusele Venemaa staatuse ennistamine, on tekkinud antidopingu ringkonnas suuremat sorti arutelu. Allpool on toodud mõned sammud kogu protsessis koos asjakohaste linkidega.

 

  1. Venemaa on kuulutatud WADA nõuetele mittevastavaks alates 2015. aasta novembrist.
  2. Staatuse ennistamiseks töötati välja põhjalik ajakava (roadmap to compliance), mis kajastab olulisemaid samme, et taastada usaldusväärne antidopingu programm Venemaal.
  3. WADA eestseisuse koosolekul 20. septembril 2018 pidi Venemaa küsimus tulema taas päevakorda, vastav WADA komitee (edaspidi CRC ehk Compliance Review Committee) tegi põhjaliku ülevaate olukorrast ning tegi ettepaneku WADA-le Venemaa staatust mitte ennistada, sest täitmata on ajakava kaks olulist sammu: McLareni raporti tulemuste avalik tunnistamine ning ligipääs Moskva labori proovidele ja analüüsi tulemustele. Küsimust arutati Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu antidopingu huvirühma CAHAMA tasandil, töötati välja ühised seisukohad, ning uurinud üksikasju, toetati CRC ettepanekut.
  4. 14. septembril 2018 ilmus WADA pressiteade, et CRC on oma seisukohta muutnud ning teeb WADA juhtivorganile ettepaneku Venemaa staatuse ennistamiseks.
  5. Ilmselt oli see info mitteametlikes kanalites juba levinud, sest Suurbritannia sportlased tegid 13. septembril ühisavalduse, vt lisaks ka hashtag #NoUturnWADA
  6. 15. septembril 2018 avalikustas WADA asjassepuutuva kirjavahetuse Venemaa spordiministri ja WADA presidendi vahel
  7. 16. septembril taandas Beckie Scott oma liikmelisuse CRC-st, vt kajastavat uudist.
  8. 17. septembril 2018 avaldas antidopingu agentuuride katusorganisatsioon iNADO pressiteate kritiseerides nii tehtavat otsuse sisu kui ka protsessi, et erinevaid osapooli pole piisavalt kaasatud.
  9. Ühisavaldus juhtivatelt antidopingu agentuuridelt ilmus 18. septembril nõudes otsuse edasilükkamist.

Ülevaatliku artikli leiab ka portaalist Sports Integrity Initiative.

Kutsu meid külalistundi andma!

Spordinädalat peetakse ühe nädala jooksul septembris üle Euroopa ning see väärtustab liikumist, tervist ja sporti.

 

Spordinädalal on võimalik korraldada külalistunde põneval spordiga seotud teemal – aus sport, dopingu ohud ja puhta spordi võimalikkus.

 

Tunnid sobivad alates 7. klassist gümnaasiumini, õpilastele antakse praktilisi, kaasavaid ja lõbusaid ülesandeid, et pakkuda mitmekülgset antidopingualast infot ning panna neid mõtlema tervisliku ja dopinguvaba spordi teemadel.

 

Läbiviijad on Eesti Antidopingu puhta spordi saadikud, kes on noored endised sportlased ning kes on tundide läbiviimiseks saanud spetsiaalse koolituse.

 

Sel aastal toimub spordinädal 23.-30. septembril, aga tundideks leiame soovi korral ka teisi aegu.

 

 

Vaata rohkem spordinädala kohta

 

 

Koodeks 2021

Kohe lõppemas teine konsultatsioonietapp!

 

Teises etapis (kommentaarid oodatud 13. septembrini) avaldati koodeksi 2021 teine versioon ning redaktsioonikomisjon esitas omapoolsed selgitused. Vt sellekohast WADA lehte.

 

Eesti Antidopingul oli võimalus konsultatsioonis kaasa rääkida, viies läbi katusorganisatsiooni iNADO webinari (vt selle ülevaatlikke slaide) ning aidates kaasa Euroopa Nõukogu antidopingu haridusekspertide töörühma ühisarvamuse koostamisele (vt slaide).

 

Lisaks koodeksile oodatakse kommentaare ka tervele hulgale standarditele. EAD annab oma ettepanekud loodavale haridusstandardile Euroopa Nõukogu antidopingu haridusekspertide töörühma seisukoha kaudu, teistele standarditele pole hetkel plaanis kommentaare anda. Küll aga võib oma huvist veel Eesti Antidopingule teada anda elina.kivinukk@antidoping.ee

 

Kommentaarid koodeksi teisele versioonile

 

Fundamental rationale for the World Anti-Doping Code The description of Health should be elaborated (addressing also recreatioanl athletes within the scope of the Code)

It is suggested to change the following wording „To fight doping“ into more positive (e.g striving for)

 

Article 2.10.3 Although EADA supports the efforts to explain the principle and the proof of prohibited association better, it still remains unclear, how should it work in practice.

 

Article 5.6 EADA supports the wording proposed in the Second Code Draft

 

Article 10.2 EADA supports the wording proposed in the Second Code Draft 10.2.1

 

Article 10.5.1.3 EADA supports the wording proposed in the Second Code Draft

 

Article 14.3 EADA supports the wording proposed in the Second Code Draft 14.3.6. that when the athlete is a Minor or Recreational Athlete, the public reporting should be proportionate. However, it is not clear for which reasons the second sentence of the article does not apply for the recreational athletes

 

How should WADA’s performance be monitored and enforced? In fact, WADA is not a Code Signatory and its structure, jurisdiction and mandate are not compatible with those of a Code Signatory.  

 

EADA agrees that WADA’s own code compliance is of great importance and all measures should be taken asap to restore the WADA’s strong position within the sports community.

 

Other suggestions Article 1 – Definition of Doping – it should include also ADRV 2.11

 

Comment 104 – EADA agrees that cocaine cases should be handled on the same principle as cannabinoids if involved Minors, Recreational athletes and not related to sport performance

 

Definition of Testing Pool (from International Standard of Education) still to be specified (or could be replaced by Education Pool)

 

Maailma antidopingu koodeks on raamiks kogu puhast sporti kaitsvale süsteemile. Selle on heaks kiitnud kogu olümpialiikumine, samuti paljud maailma spordiorganid ja riiklikud dopinguvastased organisatsioonid. UNESCO spordis dopingu kasutamise vastase konventsiooni kaudu on seda tunnustanud enam kui 170 riiki. Eesti valitsus on juunis 2003. aastal allkirjastanud Kopenhaageni deklaratsiooni, millega riik tunnustab Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) põhimõtteid ning kohustub järgima WADA koodeksit.

 

Koodeks jõustus esimest korda 2004. aasta juulis. Esimesed muudatused hakkasid kehtima 1. jaanuaril 2009. Teine muudatuste kogum jõustus 1. jaanuaril 2015.
Dopinguvastastel organisatsioonidel on taas käes aeg koodeksile kriitiliselt otsa vaadata ning hinnata, millised osad toimivad, millised võiks olla tõhusamad. WADA on alustanud koodeksi konsultatsiooniga, esimene etapp lõppeb 31. märtsil. WADA on teinud ettepaneku mitte avada kõiki koodeksi peatükke, vaid täiendada teatud osi koodeksist, ettepanekud on 2021 World Anti-Doping Code Review: Questions to Discuss and Consider.

 

——————————-

 

Esimene konsultatsioonietapp on lõppenud.

Allpool on toodud Eesti Antidopingu esialgsed kommentaarid, mis on saadud erinevatelt kohtumistelt ja allikatest – kommentaaride aluseks on võetud uut kehtima hakkavat andmekaitseregulatsiooni, Euroopa Liidu spordi töörühma dokumente, CAHAMA-grupis arutatut ning Euroopa Nõukogu antidopingu haridusekspertide rühma mõtteid. Nagu ka uue rahvusvahelise standardi konsultatsioonis, on EAD kommentaarid inglise keeles, et neid otse WADA-le edastada.

 

Vaata lõplikult esitatud kommentaare, suur tänu kõigile kaasamõtlejatele.

Allpool on versioon EAD kommentaaridest esimesele koodeksi versioonile, seejuures on tagantjärele lisatud kommentaar, kas EAD jääb oma seisukoha juurde või on see muudatus arvesse võetud.

WADA kommentaarid koodeksi peatükkidele/teemadele EAD kommentaar
Article 2 – Fraudulent Conduct

Fraudulent Conduct Which Does Not Involve “Doping Control”. Address the problem of Athletes or Athlete Support Personnel lying or submitting fraudulent documents during an investigation or during the results management process. Perhaps this could be addressed in the definition of Tampering.

OK.

EADA fully supports the updating the definition of Tampering, involving the Fraudulent Conduct.

Article 2 – other suggestion STILL REMAINS

EADA suggests to review the article 2.10 prohibited association and make it more efficient or explain better, why is this a valid anti-doping rule violation.

Article 5 – Whereabouts Information from Lower Level Athletes

Clarification that Anti-Doping Organizations may require whereabouts information from lower level Athletes. (Article 5.6 and definition of Athlete).

OK

EADA fully supports the proposal. Furthermore, the definition of the Athlete should be elaborated and recreational-level athletes should be specified.

Also, the exception of the public disclosure Art 14.3.2 for the recreational-level athletes is only mentioned in the section of „definitions“. It could be noted also in the named Article, if reasonable.

Article 7 – Authority to Conduct Results Management

Authority to Conduct Results Management. Although the general principles of Results Management (Article 7) are well accepted, there is continuing debate involving which organizations have the right to conduct results management in different circumstances.

OK

EADA disagrees there is a „continuing debate“. EADA has had examples, where the Results Management authority has been „transferred“ to another organisation fluently, based on strong arguments. EADA would appreciate if WADA can elaborate the type of debate in this matter.

Article 10 – Contaminated Products

Contaminated Products and Food Contamination (meat). The possibility to reduce the otherwise applicable sanction when an Adverse Analytical Finding has resulted from a contaminated product (10.5.1.2) continues to be a major focus of litigation under the 2015 Code. In particular, CAS Panels have not been consistent in explaining the evidence, which an Athlete must bring forward in order to establish the cause of contamination.

OK

EADA agrees that if possible, the principles of sanctioning should be cleared. The process of standardisation in Europe could be followed to make the necessary changes (however, the standardisation process would take another 2-3 years)

Article 10 – No Significant Fault

Further Clarification of the Application of No Significant Fault. There have been some CAS Panels which have attempted to classify how the principle of No Significant Fault should be applied in different types of cases. We expect considerable debate about whether these classifications should be codified in a Code amendment or whether No Significant Fault should be left as a more general principle as is the case in the current Code.

OK

EADA supports reviewing and clearing the principles of No Significant Fault.

If applicable, attention should be paid to the issue of education – if it is favourable when the athlete has had no education (CAS A2/2011 Foggo v National Rugby League) or if it is adverse when the athlete had the education (case at IAAF or at BWF).

Article 10 – Minors

Areas Where Minors Bear the Burden of Proof to Reduce a Sanction. Concern has been expressed that minors should not have the burden to establish that their use of a non-Specified Substance was not intentional to avoid a 4-year period of ineligibility (Article 10.2.1). Similarly, there is concern that minors should not bear the burden of establishing the source of a Prohibited Substance in their urine in order to mitigate a sanction.

OK (see 10.5.1.3, new version)

EADA agrees that minors should not bear the burden of proof to reduce the sanction. However, there should be process in place, where all measures will be taken to find out, how the athlete got the access to the Prohibited Substances (also supplements).

Article 10 – Multiple Violations

Minor changes to the Multiple Violations article (Article 10.7) may be needed to address the situation where an Athlete commits another Anti-Doping Rule Violation while serving a period of ineligibility. Broadening the ability to consider prior unknown Anti-Doping Rule Violations might also be a good idea.

EADA asks to elaborate, what is meant by „Broadening the ability to consider prior unknown Anti-Doping Rule Violations might also be a good idea.“
Article 14 – Inconsistency within the Public Disclosure

There is an apparent inconsistency between Article 14.3.1 which says that an Anti-Doping Organization may publicly disclose the identity of an Athlete who has committed an Anti-Doping Rule Violation and Article 14.3.5 which says that no Anti-Doping Organization may comment on the specific facts of a pending case except in response to statements by the Athlete.

OK

EADA strongly suggests to review the principles of the public disclosure, taking into account the athlete’s level and age, size of a country and a sports community etc.

Also, the exception of the public disclosure Art 14.3.2 for the recreational-level athletes is only mentioned in the section of „definitions“. It could be noted also in the named Article, if reasonable.

Article 18 – Education EADA, knowing the draft of the International Standard on Education, strongly supports the idea that the whole WADC (code) has to serve as the basis for clean sport culture, so the prevention and education have to be more emphasised as earlier.

WADA could consider if Art 18.4 (Coordination and Cooperation) should be updated with the procedure of the annual statistical reports about the educational activities and target groups reached (as is stated for testing in Art 14.4)

Article 20 – Responsibility of Officials

Responsibility of Officials to be Bound by the Code. Roles and Responsibilities of the different Anti-Doping Organizations (Articles 20.1-20.4) should require that all officials agree to be bound by the provisions of the Code. Consider requiring better tracking of Athlete Support Personnel. Also, consider imposing duty on Anti-Doping Organizations to investigate a matter when requested to do so by WADA.

EADA fully supports the need for better tracking of Athlete Support Personnel and overall improvement in the investigation procedures.
Article 20 – other suggestion It is suggested to add to the roles and responsibilities the following of the good governance principles, such as accountability, transparency, democracy and participation (or involvement of significant target groups).
Compliance – WADA’s Own Code Compliance STILL REMAINS

EADA agrees that WADA’s own code compliance is of great importance and all measures should be taken asap to restore the WADA’s strong position within the sports community.

Compliance – Monitoring Compliance of Signatories’ Members

What precisely is expected of Signatories in terms of monitoring and enforcing Code compliance by their members/recognized bodies (in particular, clarification of the respective roles of IFs and NOCs/NPCs in monitoring and enforcing Code compliance by National Federations)?

EADA supports that International Federations should monitor and enforce code compliance by National Federations, especially in prevention and education.
Compliance – Good Governance Standards

Whether certain minimum good governance standards impacting anti-doping activities should be made a Code requirement for all Signatories.

(see the comment in „Other“) It is suggested to add to the roles and responsibilities (Art 20) the following of the good governance principles, such as accountability, transparency, democracy and participation (or involvement of significant target groups).
Compliance – Complicity

Whether individuals who are responsible for, or complicit in, non-compliance by a Signatory should be subject to sanction under the Code.

EADA proposes to look this idea together with revising the principle of Prohibited Association (Art 2.10)
Whistleblower Protection EADA fully support the objective of protecting whistleblowers against realiation and encourages any efforts in that direction.
Other suggestions 1) Part 1 – doping control should be rephrased into more general part, taking into account intelligence gathering, investigation and sanctioning.

STILL REMAINS

2) In Definitions it should be defined, what is meant by Testing Pool (not just RTP), as the term is widely used in the draft International Standard of Education.