Austraalia koondas spordipahedega tegelemise ühe üksuse alla

 

Sarnaselt Eestile teatas Austraalia, et 1. juulil 2020 loodi uus organisatsioon Sport Integrity Australia, mis koondab enda alla kõik spordipahedega ja spordiaususega seotud teemad, sh antidopingu, väärkohtlemise ja kokkuleppemängud. Sport Integrity Australia liidab kolm seni tegutsenud üleriigilist organisatsiooni: ASADA (Australian Sports Anti-Doping Authority), National Integrity Sports Unit (NISU) ning Sport Australia (SA) erinevad programmid, eesmärgiga tugevdada spordiühtsust ja toetada Austraalia sporti parimal võimalikul moel, tagades samas maksimaalse kontrolli ja koordineerida valdkonnas toimuvat.

 

Sports Integrity Australia võitleb nüüdsest lisaks dopinguteemadele ja spordis keelatud meetodite ja vahendite kasutamisele ka spordivõistluste tulemustega manipuleerimise vastu ning ahistamise ja igasuguse väärkohtlemise vastu spordis. Spordiaususe ja spordieetika teemal ollakse avatud rahvusvahelisele koostööle. Vastloodud organisatsioon pakub abi ja toetust väiksematele Austraalia spordiorganisatsioonidele (klubid, keskused) ja sportlastele ning nende taustajõududele, rõhudes kvaliteedile, kiirusele, proaktiivsele tegutsemisele ja tegutsedes eelkõige “keskpunktina”, mis jälgib ja püüab ennetada spordimaastikul ettetulevaid probleeme.

 

Sport Integrity Australia peamised ülesanded:

– antidopingualane töö ja dopingujuhtumite uurimine

– teavitus- ja haridustöö

– igakülgne nõustamine

– spordivõistluste tulemustega manipuleerimise vastane võitlus

– spordis keelatud ainete, meetodite ja vahendite vastane võitlus

– ahistamine, kiusamine, diskrimineerimine ja väärkohtlemine spordis

– spordiorganisatsioonide nõustamine ja Austraalia spordielu igakülgne edendamine

 

Sports Integrity Australia võtab üle ka mõned Sports Betting Integrity Unit (SBIU) põhitegevused. Kui seni tegeles SBIU koostöös Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) kokkuleppemängude ning nendega haakuvate teemadega, siis nüüdsest haldab Sports Integrity Australia ka spordikorruptsiooni, kokkuleppemängude ja teiste kriminaalsete tunnustega probleemide ja keelatud tegevustega seotut.

 

Sports Integrity Australia paneb suurt rõhku probleemide ennetamisele, teavitustööle ja anonüümsele nõustamisele (vajadusel). Järgmine suur samm on lõplikult välja arendada hoiatussüsteem –  Suspicious Activity Alert System (SAAS) ning rakendada kõikide spordiaususe teemade üleselt suuremas mahus ja edukalt nn. vilepuhujate vihjesüsteemi. Sports Integrity Australia teeb tihedalt koostööd nii ametivõimude kui teiste riiklike organisatsioonidega.

 

Lisainfo:

Koduleht: www.sportintegrity.gov.au

Facebook ja Instagram: @sportintegrityaus

Twitter: @protectingsport