Meie missioon

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi.

 

Missiooni elluviimiseks viib EAD läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud antidopingualastest põhimõtetest.

6 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

7 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Koostöös peitub jõud - see sai kinnitust ka täna hommikul Tervisemessil, kui Suusaliidu inimeste abiga sai üles EAD silt. #tervisemess #spordinpuhtalt ... RohkemVähem

7 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Miks oleks õiglane, et dopinguproovid analüüsitaks kohe pärast võistlust ja et medalid saaks kaela puhtad sportlased? Selle pärast: ... RohkemVähem

7 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Tänasest nädala lõpuni võimalik puhta spordi juttu ajada Tallinna Maratonil. #spordinpuhtalt #tallinnmarathon ... RohkemVähem

8 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Ka reoveest leitakse hulgim spordis keelatud aineid, täpsem uuring www.emcdda.europa.eu/news/2018/1/latest-data-wastewater-european-cities_en. Allpool kirjeldus uurimismetoodikast:Drug use is a complex, hidden and often highly stigmatised behaviour. This is also why measuring it is such a difficult task. Wastewater analysis is a rapidl... ... RohkemVähem

8 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Steroidide kasutusest Suurbritannia jõusaalides, kenast briti aktsendist rääkimata:Many who want the "perfect" body now turn to steroids. The numbers who actually inject are rising rapidly. Heroin, it seems, now takes second place when it c... ... RohkemVähem

8 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Slovakkia Antidoping on hakkama saanud väikese püstijalakomöödiaga dopingukontrolli teemadel. / A short stand-up comedy clip about doping control from Slovakkia. They do seem to have crazy parties ... :)
#spordinpuhtalt #SADA #antidopingova #dopingovakontrolaKampaň za čistý šport
... RohkemVähem