Meie missioon

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi.

 

Missiooni elluviimiseks viib EAD läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud antidopingualastest põhimõtetest.

This message is only visible to admins.

PPCA Error: Due to Facebook API changes on September 4, 2020, it will no longer be possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so will stop updating after this date.

1 nädal tagasi

Eesti Antidoping - EAD

2. augustil viis Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus Laulasmaal läbi antidopingualase koolituse kickboxingu treeneritele. EADSE koolitajaks oli Henn Vallimäe, koolitus toimus seekord venekeelsena. Treenerid jäid koolitusega väga rahule ja kuulajaid jagus.

@ Estonian Academy of Kickboxing
... RohkemVähem

3 nädalat tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Täna, 23. juulil tähistab oma 60. juubelit SA Eesti Antidoping (EAD) nõukogu esimees, arstiteadlane ja onkoloog Indrek Oro.

Indrek Oro valiti EAD nõukogu esimeheks 2015. aastal juunis ning tema panusena on dopinguvastane tegevus vabariigis tunnustatud nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt. Indreku asjalik, positiivne ja tasakaalukas juhtimisstiil on kindlustanud dopinguvastase tegevusega seotud inimeste jätkuva motivatsiooni ja teotahte.

2020.aasta algul valiti Indrek Oro lisaks ka uue, kõiki spordipahesid käsitleva Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) nõukogu esimeheks. EADSE edukas käivitumine on tänase juubilari uus ja tähtis väljakutse.

EAD/EADSE tiimi poolt südamlikud õnnesoovid juubilarile!

Tervist, energiat ja jätkuvat teotahet ka järgmisteks aastakümneteks! 🤗
... RohkemVähem

Jalgpalliklubi Tallinna Kalev treenerid osalesid 6.juulil spordis osalevate laste ja noorte väärkohtlemise ennetamise baaskoolitusel, mida korraldas Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus koostöös Justiitsministeeriumiga. Koolituse viis läbi Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Brit Tammiste.

Koolitusel räägiti-arutleti järgmistel teemadel: millised on väärkohtlemise liigid, põhjused ja tagajärjed noorsportlasele; kuidas ära tunda väärkohtlemis spordis, millised on riskitegurid; miks on lastel väärkohtlemises raske rääkida; treeneri ja spordiorganisatsiooni esindaja roll väärkohtlemise ennetamisel; abivajav ja hädaohus laps/noor – millal ja kuidas sekkuda, abivõimalused Eestis 👍

@Jalgpalliklubi Tallinna Kalev
@JustiitsministeeriumIga jalgpalliga seotud täiskasvanul on kohustus tagada, et mäng oleks lastele ohutu ja lõbus.

Seetõttu osalesid meie klubi treenerid Eesti Antidoping - EAD ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) spordis osalevate laste ja noorte väärkohtlemise ennetamise baaskoolitusel. Koolitust viis läbi Brit Tammiste (Justiitsministeerium). Õppekava on mõeldud treeneritele, taustajõududele, spordiorganisatsioonidele.

Koolitusel räägiti-arutleti järgmistel teemadel: millised on väärkohtlemise liigid, põhjused ja tagajärjed noorsportlasele; kuidas ära tunda väärkohtlemist spordis, millised on riskitegurid; miks on lastel väärkohtlemisest raske rääkida; treeneri ja spordiorganisatsiooni esindaja roll väärkohtlemise ennetamisel; abivajav ja hädaohus laps/noor – millal ja kuidas sekkuda, abivõimalused Eestis.

Koolitusel osalemisega aitame kaasa ka sellele, et laste ja noorte turvalisus oleks tagatud, et jalgpall oleks kõigi laste jaoks ohutu, positiivne ja nauditav kogemus ning et jalgpallis hoitakse mistahes oskustega ja kõigil tasemetel lapsi kahju (sh väärkohtlemise) järel.
... RohkemVähem

Eelmisel nädalal külastas Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutuse meeskond Läti kolleege, peamiseks eesmärgiks operatiivne infovahetus ja koostöö arendamine testimise ning teiste tegevuste osas ning muidugi kogemuste vahetamine 💬
Täname lätlasi sooja vastuvõtu eest ning loodame tulevikus koostööd laiendada üle terve Baltikumi, kaasates ka Leedu Antidopingu meeskonna 😊
... RohkemVähem

Nord Cramo spordihoones toimus korvpalluritele 19. juunil antidopingu ja spordipahede teemaline koolitus, millest võttis osa ligi 30 sportlast ja korvpallitreenerit.

Tuletame meelde, et kõik spordiorganisatsioonid ja haridusasutused saavad meilt tellida TASUTA koolitusi (antidoping, spordipahed) erinevatele sihtgruppidele. Koolituse täpsem sisu ja maht kokkuleppel.

Foto: Raido Roos / Eesti Korvpalliliit

@Basket.ee
... RohkemVähem

2 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

18. juunil koolitas Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA juhatuse liige Henn Vallimäe Sparta spordiklubis kulturismi ja fitnessi treenereid.

Tuletame meelde, et kõik spordiorganisatsioonid ja haridusasutused saavad meilt tellida TASUTA antidopingualaseid koolitusi erinevatele sihtgruppidele. Koolituse täpsem sisu ja maht kokkuleppel.

Fotod: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
... RohkemVähem

2 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

18. juunil kell 12:00 oodatakse kõiki huvilisi Sparta spordiklubisse kuulama tasuta loengut antidopingust ja spordipahedest.

@ Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
... RohkemVähem

2 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

"Start To Talk" juhib tähelepanu laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamisele spordis ‼️

Ligikaudu üks laps viiest on Euroopas mingit tüüpi seksuaalse väärkohtlemise ohver. Kuni 85% lastele on väärkohtlejaks tuttav isik. Spordis on omad riskitegurid, mistõttu laste heaolu tagamine vajab eraldi tähelepanu: esineb palju füüsilisi kontakte ning ebavõrdseid võimusuhteid, soovitakse vältida skandaale (juhtumitest pigem vaikitakse), tekivad võimalikud ohuolukorrad (riietus- ja dužiruumid, laagrid, ühised koosviibimised). Umbes 1/3 väärkoheldud lastest ei räägi sellest kunagi mitte kellelegi.

Euroopa Nõukogu algatas üleskutse "Start To Talk" (eesti keeles "Hakka rääkima!") peale kahe eduka Pro Safe Sport projekti läbi viimist aastatel 2014 ja 2017. Üleskutse eesmärgiks on juhtida laiema avalikkuse ja spordiliikumise tähelepanu laste ja noorte seksuaalsele väärkohtlemisele spordis ning selle ennetamisele ja peatamisele. Eesti liitus üleskutsega just enne tänast lastekaitsepäeva ja "Start To Talk" ametlik veebileht on kättesaadav ka eestikeelsena.
"Start To Talk" põhimõtteks on teadvustamine, et täiskasvanud peavad murdma vaikuse ja laste õiguste eest seisma, lapsi kaitsma. Vägivaldse käitumise eest ei suuda lapsed end ise kaitsta ja seda erinevatel põhjustel, lisaks ei tunne lapsed väärkohtlemist tihti ära, kuna seda võib esineda mitmes erinevas vormis. Häbi- ja süütunne, enesekindluse puudumine ja oskamatus olukorraga toime tulla on mõned tegurid, mis muudavad juhtunust teada andmise lapse poolt vaadatuna tihtipeale võimatuks.

„Iga inimene, aga eriti laps, peaks spordist saama positiivse mälestuse ja kogemuse. Kahjuks ei ole laste väärkohtlemisest puutumata ka sport. Sellega võitlemiseks on Eesti Olümpiakomitee loonud Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutuse (EADSE), kes kogenud koostööpartnerite Sotsiaalkindlustusameti ja Justiitsministeeriumiga tagavad kõigile noortele turvalise ja toetava keskkonna, kus sporti harrastada. Tahan kiita Eesti spordiorganisatsioone, kes ei eita probleemi ja on teema tõsiselt käsile võtnud! Teil lasubki vastutus spordi maine kaitsmisel. Juurigem koos see probleem Eesti ühiskonnast ja spordist lõpuni välja,“ ütles Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.

"Start To Talk" kutsub valitsusasutusi, spordiorganisatsioone (klubid, alaliidud, koolid), spordijuhte, spordiföderatsioone, samuti sportlasi ja treenereid ning teisi spordiga seotud täiskasvanud isikuid võtma kasutusele erinevaid täiendavaid meetmeid, tagamaks laste ja noorte turvalisust spordis. Põhisõnumiks on ennetada ja rääkida nii ahistamisest kui seksuaalsest väärkohtlemisest ning julgustada kõiki täiskasvanuid sellest koheselt teada andma. Juba 42 riiki on väljendanud oma poolehoidu ja võtnud nõuks igakülgselt kampaania läbi viimist toetada.

„Viimasel paaril aastal on spordivaldkond näidanud üles selget soovi laste väärkohtlemise ennetamises kaasa rääkida. Värske Justiitsministeeriumi tellitud uuring näitas, et 16-26-aastastest noortest 45% on kogenud seksuaalset väärkohtlemist. Need lapsed peavad olema ka sporti harrastavate noorte seas või on nad kahetsusväärselt seetõttu spordist kõrvale jäänud. Olles „Start to Talk“ kaudu teadlikumad väärkohtlemise olemusest, on meil palju võimalusi sporti harrastavate laste ja noorte seas väärkohtlemist märgata ja ennetada," kommenteeris Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõunik Brit Tammiste.

Sport tõstab enesehinnangut, annab kuuluvustunde ja aitab leida õiged väärtushinnangud elus.
Jätame lastele spordirõõmu, aitame neil omandada tervisliku eluviisi ning liikumisharjumused.

Sport võib kujuneda lapsi kaitsvaks keskkonnaks, anna Sinagi oma panus! Ükskõik kas oled avaliku sektori esindaja, lapsevanem, sporditöötaja, klubikaaslane, õpetaja... Sinu sõna loeb! 🥇

Kui märkad, julge rääkida!

Lisainfo:

www.coe.int/et/web/human-rights-channel/stop-child-sexual-abuse-in-sport
www.facebook.com/councilofeurope/
antidoping.ee/

@ Justiitsministeerium
@ Kultuuriministeerium
@ Olen Olümpiafänn
@ Et ükski laps ei jääks abita, kui ta seda vajab!
@ Sotsiaalkindlustusamet
... RohkemVähem