Meie missioon

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi.

 

Missiooni elluviimiseks viib EAD läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud antidopingualastest põhimõtetest.

This message is only visible to admins.
Backup cache in use.

PPCA Error: Due to Facebook API changes it is no longer possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so has stopped updating.

2 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Austraalia koondas spordipahedega tegelemise ühe üksuse alla

Sarnaselt Eestile teatas Austraalia, et 1. juulil 2020 loodi uus organisatsioon Sport Integrity Australia, mis koondab enda alla kõik spordipahedega ja spordiaususega seotud teemad, sh antidopingu, väärkohtlemise ja kokkuleppemängud.
Sport Integrity Australia liidab kolm seni tegutsenud üleriigilist organisatsiooni: ASADA (Australian Sports Anti-Doping Authority), National Integrity Sports Unit (NISU) ning Sport Australia (SA) erinevad programmid, eesmärgiga tugevdada spordiühtsust ja toetada Austraalia sporti parimal võimalikul moel, tagades samas maksimaalse kontrolli ja koordineerida valdkonnas toimuvat.
Sports Integrity Australia võitleb nüüdsest lisaks dopinguteemadele ja spordis keelatud meetodite ja vahendite kasutamisele ka spordivõistluste tulemustega manipuleerimise vastu ning ahistamise ja igasuguse väärkohtlemise vastu spordis. Spordiaususe ja spordieetika teemal ollakse avatud rahvusvahelisele koostööle.
Vastloodud organisatsioon pakub abi ja toetust väiksematele Austraalia spordiorganisatsioonidele (klubid, keskused) ja sportlastele ning nende taustajõududele, rõhudes kvaliteedile, kiirusele, proaktiivsele tegutsemisele ja tegutsedes eelkõige "keskpunktina", mis jälgib ja püüab ennetada spordimaastikul ettetulevaid probleeme.

Sport Integrity Australia peamised ülesanded:
- antidopingualane töö ja dopingujuhtumite uurimine
- teavitus- ja haridustöö
- igakülgne nõustamine
- spordivõistluste tulemustega manipuleerimise vastane võitlus
- spordis keelatud ainete, meetodite ja vahendite vastane võitlus
- ahistamine, kiusamine, diskrimineerimine ja väärkohtlemine spordis
- spordiorganisatsioonide nõustamine ja Austraalia spordielu igakülgne edendamine

Sports Integrity Australia võtab üle ka mõned Sports Betting Integrity Unit (SBIU) põhitegevused. Kui seni tegeles SBIU koostöös Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) kokkuleppemängude ning nendega haakuvate teemadega, siis nüüdsest haldab Sports Integrity Australia ka spordikorruptsiooni, kokkuleppemängude ja teiste kriminaalsete tunnustega probleemide ja keelatud tegevustega seotut.
Sports Integrity Australia paneb suurt rõhku probleemide ennetamisele, teavitustööle ja anonüümsele nõustamisele (vajadusel). Järgmine suur samm on lõplikult välja arendada hoiatussüsteem - Suspicious Activity Alert System (SAAS) ning rakendada kõikide spordiaususe teemade üleselt suuremas mahus ja edukalt nn. vilepuhujate vihjesüsteemi. Sports Integrity Australia teeb tihedalt koostööd nii ametivõimude kui teiste riiklike organisatsioonidega.

Lisainfo:

Koduleht: www.sportintegrity.gov.au
Facebook ja Instagram: @sportintegrityaus
Twitter: @protectingsport
... RohkemVähem

2 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Augustikuu lõpupäevil toimus Tehvandil laskesuusatajatele mõeldud Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA koolitus "Mida peab treener ja sportlane teadma antidopingust?"
Koolitusel oli osalejaid viiekümne kuulaja ringis ning oma panuse andsid kuulajaskonna näol lisaks laskesuusatajatele ka teised spordiga tihedalt seotud isikud.
Koolituse viis läbi Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA juhatuse liige Henn Vallimäe.

@Estonian Biathlon Team
... RohkemVähem

3 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Eesti, Läti ja Leedu kavandavad ühist dopinguvastast tegevust!

12.augustil toimus Vilniuses koostöökohtumine, mille eesmärgiks oli laiendada ja süvendada Leedu, Läti ja Eesti antidopingu organisatsioonide koostööd. Tutvuti Leedu Antidopingu Agentuuri töökorraldusega ja päevaprobleemidega ning esitleti Eesti ja Läti mullu käivitunud ühistegevuse kogemusi. Erinevalt Eestist, kus dopinguvastane organisatsioon on asutatud olümpiakomitee poolt eraõigusliku sihtasutusena, tegutsevad samade ülesannetega üksused Leedus haridusministeeriumi (sh sport) ja Lätis tervishoiuministeeriumi haldusala allüksusena. Leedus on 2015.a. vastu võetud dopinguvastane eriseadus, millega reguleeritakse määratletud dopinguainete (anaboolsed steroidid, kasvuhormoon, stimulandid, EPO jt) käitlemist ja kontrolli, kus järelevalve õigused ja kohustus on antud tervishoiuministeeriumile, siseministeeriumile, toidu- ja veterinaarteenistusele, tolliametile jm asutustele. Seaduse alusel on võimalik läbi viia jälitustegevusi ja läbiotsimisi, mis aitab dopinguvastasele võitlusele oluliselt kaasa.

Koostöökohtumisel lepiti kokku põhimõttes, et senisesse Eesti-Läti koostöösse kaasatakse lisaks ka Leedu. Lihtsustatult tähendab see seda, et edaspidi on erinevatel Balti võistlustel, sõltumata nende toimumiskohast, võimalik koordineeritult testida lisaks oma riigi sportlastele ka naaberriikide sportlasi. Lisaks igakülgne koostöö koolituse, tulemuste haldamise jm teemadel.
Kolme riigi koostööleping on kavas sõlmida lähiajal.

Lisainfo:
Henn Vallimäe
+372 5022554
... RohkemVähem

3 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

2. augustil viis Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus Laulasmaal läbi antidopingualase koolituse kickboxingu treeneritele. EADSE koolitajaks oli Henn Vallimäe, koolitus toimus seekord venekeelsena. Treenerid jäid koolitusega väga rahule ja kuulajaid jagus.

@ Estonian Academy of Kickboxing
... RohkemVähem

3 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Täna, 23. juulil tähistab oma 60. juubelit SA Eesti Antidoping (EAD) nõukogu esimees, arstiteadlane ja onkoloog Indrek Oro.

Indrek Oro valiti EAD nõukogu esimeheks 2015. aastal juunis ning tema panusena on dopinguvastane tegevus vabariigis tunnustatud nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt. Indreku asjalik, positiivne ja tasakaalukas juhtimisstiil on kindlustanud dopinguvastase tegevusega seotud inimeste jätkuva motivatsiooni ja teotahte.

2020.aasta algul valiti Indrek Oro lisaks ka uue, kõiki spordipahesid käsitleva Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) nõukogu esimeheks. EADSE edukas käivitumine on tänase juubilari uus ja tähtis väljakutse.

EAD/EADSE tiimi poolt südamlikud õnnesoovid juubilarile!

Tervist, energiat ja jätkuvat teotahet ka järgmisteks aastakümneteks! 🤗
... RohkemVähem

4 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Jalgpalliklubi Tallinna Kalev treenerid osalesid 6.juulil spordis osalevate laste ja noorte väärkohtlemise ennetamise baaskoolitusel, mida korraldas Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus koostöös Justiitsministeeriumiga. Koolituse viis läbi Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Brit Tammiste.

Koolitusel räägiti-arutleti järgmistel teemadel: millised on väärkohtlemise liigid, põhjused ja tagajärjed noorsportlasele; kuidas ära tunda väärkohtlemis spordis, millised on riskitegurid; miks on lastel väärkohtlemises raske rääkida; treeneri ja spordiorganisatsiooni esindaja roll väärkohtlemise ennetamisel; abivajav ja hädaohus laps/noor – millal ja kuidas sekkuda, abivõimalused Eestis 👍

@Jalgpalliklubi Tallinna Kalev
@JustiitsministeeriumIga jalgpalliga seotud täiskasvanul on kohustus tagada, et mäng oleks lastele ohutu ja lõbus.

Seetõttu osalesid meie klubi treenerid Eesti Antidoping - EAD ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) spordis osalevate laste ja noorte väärkohtlemise ennetamise baaskoolitusel. Koolitust viis läbi Brit Tammiste (Justiitsministeerium). Õppekava on mõeldud treeneritele, taustajõududele, spordiorganisatsioonidele.

Koolitusel räägiti-arutleti järgmistel teemadel: millised on väärkohtlemise liigid, põhjused ja tagajärjed noorsportlasele; kuidas ära tunda väärkohtlemist spordis, millised on riskitegurid; miks on lastel väärkohtlemisest raske rääkida; treeneri ja spordiorganisatsiooni esindaja roll väärkohtlemise ennetamisel; abivajav ja hädaohus laps/noor – millal ja kuidas sekkuda, abivõimalused Eestis.

Koolitusel osalemisega aitame kaasa ka sellele, et laste ja noorte turvalisus oleks tagatud, et jalgpall oleks kõigi laste jaoks ohutu, positiivne ja nauditav kogemus ning et jalgpallis hoitakse mistahes oskustega ja kõigil tasemetel lapsi kahju (sh väärkohtlemise) järel.
... RohkemVähem

4 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Eelmisel nädalal külastas Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutuse meeskond Läti kolleege, peamiseks eesmärgiks operatiivne infovahetus ja koostöö arendamine testimise ning teiste tegevuste osas ning muidugi kogemuste vahetamine 💬
Täname lätlasi sooja vastuvõtu eest ning loodame tulevikus koostööd laiendada üle terve Baltikumi, kaasates ka Leedu Antidopingu meeskonna 😊
... RohkemVähem

4 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Nord Cramo spordihoones toimus korvpalluritele 19. juunil antidopingu ja spordipahede teemaline koolitus, millest võttis osa ligi 30 sportlast ja korvpallitreenerit.

Tuletame meelde, et kõik spordiorganisatsioonid ja haridusasutused saavad meilt tellida TASUTA koolitusi (antidoping, spordipahed) erinevatele sihtgruppidele. Koolituse täpsem sisu ja maht kokkuleppel.

Foto: Raido Roos / Eesti Korvpalliliit

@Basket.ee
... RohkemVähem

4 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

18. juunil koolitas Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA juhatuse liige Henn Vallimäe Sparta spordiklubis kulturismi ja fitnessi treenereid.

Tuletame meelde, et kõik spordiorganisatsioonid ja haridusasutused saavad meilt tellida TASUTA antidopingualaseid koolitusi erinevatele sihtgruppidele. Koolituse täpsem sisu ja maht kokkuleppel.

Fotod: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
... RohkemVähem

5 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

18. juunil kell 12:00 oodatakse kõiki huvilisi Sparta spordiklubisse kuulama tasuta loengut antidopingust ja spordipahedest.

@ Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
... RohkemVähem

5 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

"Start To Talk" juhib tähelepanu laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamisele spordis ‼️

Ligikaudu üks laps viiest on Euroopas mingit tüüpi seksuaalse väärkohtlemise ohver. Kuni 85% lastele on väärkohtlejaks tuttav isik. Spordis on omad riskitegurid, mistõttu laste heaolu tagamine vajab eraldi tähelepanu: esineb palju füüsilisi kontakte ning ebavõrdseid võimusuhteid, soovitakse vältida skandaale (juhtumitest pigem vaikitakse), tekivad võimalikud ohuolukorrad (riietus- ja dužiruumid, laagrid, ühised koosviibimised). Umbes 1/3 väärkoheldud lastest ei räägi sellest kunagi mitte kellelegi.

Euroopa Nõukogu algatas üleskutse "Start To Talk" (eesti keeles "Hakka rääkima!") peale kahe eduka Pro Safe Sport projekti läbi viimist aastatel 2014 ja 2017. Üleskutse eesmärgiks on juhtida laiema avalikkuse ja spordiliikumise tähelepanu laste ja noorte seksuaalsele väärkohtlemisele spordis ning selle ennetamisele ja peatamisele. Eesti liitus üleskutsega just enne tänast lastekaitsepäeva ja "Start To Talk" ametlik veebileht on kättesaadav ka eestikeelsena.
"Start To Talk" põhimõtteks on teadvustamine, et täiskasvanud peavad murdma vaikuse ja laste õiguste eest seisma, lapsi kaitsma. Vägivaldse käitumise eest ei suuda lapsed end ise kaitsta ja seda erinevatel põhjustel, lisaks ei tunne lapsed väärkohtlemist tihti ära, kuna seda võib esineda mitmes erinevas vormis. Häbi- ja süütunne, enesekindluse puudumine ja oskamatus olukorraga toime tulla on mõned tegurid, mis muudavad juhtunust teada andmise lapse poolt vaadatuna tihtipeale võimatuks.

„Iga inimene, aga eriti laps, peaks spordist saama positiivse mälestuse ja kogemuse. Kahjuks ei ole laste väärkohtlemisest puutumata ka sport. Sellega võitlemiseks on Eesti Olümpiakomitee loonud Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutuse (EADSE), kes kogenud koostööpartnerite Sotsiaalkindlustusameti ja Justiitsministeeriumiga tagavad kõigile noortele turvalise ja toetava keskkonna, kus sporti harrastada. Tahan kiita Eesti spordiorganisatsioone, kes ei eita probleemi ja on teema tõsiselt käsile võtnud! Teil lasubki vastutus spordi maine kaitsmisel. Juurigem koos see probleem Eesti ühiskonnast ja spordist lõpuni välja,“ ütles Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.

"Start To Talk" kutsub valitsusasutusi, spordiorganisatsioone (klubid, alaliidud, koolid), spordijuhte, spordiföderatsioone, samuti sportlasi ja treenereid ning teisi spordiga seotud täiskasvanud isikuid võtma kasutusele erinevaid täiendavaid meetmeid, tagamaks laste ja noorte turvalisust spordis. Põhisõnumiks on ennetada ja rääkida nii ahistamisest kui seksuaalsest väärkohtlemisest ning julgustada kõiki täiskasvanuid sellest koheselt teada andma. Juba 42 riiki on väljendanud oma poolehoidu ja võtnud nõuks igakülgselt kampaania läbi viimist toetada.

„Viimasel paaril aastal on spordivaldkond näidanud üles selget soovi laste väärkohtlemise ennetamises kaasa rääkida. Värske Justiitsministeeriumi tellitud uuring näitas, et 16-26-aastastest noortest 45% on kogenud seksuaalset väärkohtlemist. Need lapsed peavad olema ka sporti harrastavate noorte seas või on nad kahetsusväärselt seetõttu spordist kõrvale jäänud. Olles „Start to Talk“ kaudu teadlikumad väärkohtlemise olemusest, on meil palju võimalusi sporti harrastavate laste ja noorte seas väärkohtlemist märgata ja ennetada," kommenteeris Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõunik Brit Tammiste.

Sport tõstab enesehinnangut, annab kuuluvustunde ja aitab leida õiged väärtushinnangud elus.
Jätame lastele spordirõõmu, aitame neil omandada tervisliku eluviisi ning liikumisharjumused.

Sport võib kujuneda lapsi kaitsvaks keskkonnaks, anna Sinagi oma panus! Ükskõik kas oled avaliku sektori esindaja, lapsevanem, sporditöötaja, klubikaaslane, õpetaja... Sinu sõna loeb! 🥇

Kui märkad, julge rääkida!

Lisainfo:

www.coe.int/et/web/human-rights-channel/stop-child-sexual-abuse-in-sport
www.facebook.com/councilofeurope/
antidoping.ee/

@ Justiitsministeerium
@ Kultuuriministeerium
@ Olen Olümpiafänn
@ Et ükski laps ei jääks abita, kui ta seda vajab!
@ Sotsiaalkindlustusamet
... RohkemVähem