Meie missioon

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi.

 

Missiooni elluviimiseks viib EAD läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud antidopingualastest põhimõtetest.

ADAMS (vaid testibaasi sportlastele)

3 päeva tagasi

Eesti Antidoping - EAD

WADA võttis kasutusele uue sportlaste asukoha edastamise äpi Athlete Central, mis on alates 27. novembrist 2019 kättesaadav nii Android kui Apple seadmete kasutajatele.

Androidi versiooni saad alla laadida siit: play.google.com/store/apps/details?id=com.wada.athlete.central&hl=en
Apple versiooni saad alla laadida siit:
apps.apple.com/ch/app/athlete-central/id1438025634?l=en

Vastloodud administreerimis- ja haldussüsteemi ADAMS uus äpp Athlete Central on mugav ja kasutajasõbralik ning aitab sportlastel tunduvalt kergemini lähtuvalt rahvusvahelistest antidopingu reeglitest oma asukohainfot märkida. Athlete Central asendab senise WADA äpi, mis vajas kaasajastamist.

Uue äpi tutvustust saab vaadata siit: www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=WLDH39zboRc&feature=emb_title

Athlete Centrali näol on tegu WADA ADAMS süsteemi “Next Gen” nimelise projekti esimese mooduliga, mis on üks WADA strateegilistest prioriteetidest. “Next Gen” projekti lõppeesmärk on arendada ADAMSit viisil, mis seab esikohale mobiilsuse ja liikuvuse, usaldusväärsuse ja lihtsuse.

Lisainfo WADA kodulehel ja Eesti Antidopingu kodulehel olevas failis WADA Athlete Central FAQ (Frequently Asked Questions).

VAATA LISA: antidoping.ee/wada-vottis-kasutusele-uue-sportlaste-asukoha-edastamise-api-athlete-central/

www.wada-ama.org/en/media/news/2019-11/wada-launches-its-new-athlete-central-whereabouts-app

www.wada-ama.org/en/media/news/2019-11/wada-launches-its-new-athlete-central-whereabouts-app
... RohkemVähem

4 päeva tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Täname kõiki treenereid, esinejaid ja teisi spordiga seotud inimesi osalemast 26.11.2019 Tallinnas toimunud rahvusvahelisel koolitusseminaril “Terve spordi eest: Treeneri ja spordiorganisatisooni roll ning vastutus väärtkohtlemise ennetamisel ja sekkumisel.”

Kõik seminari ettekanded .pdf failidena, videoklipid, täismahus seminari lindistus (Youtube) ja fotogalerii (Facebookis) on nüüd leitav Eesti Antidopingu kodulehelt
antidoping.ee/tugipersonalile/koolitusmaterjalid/

Samalt lingilt (ja meie kodulehe avalehelt) leiate ka väärkohtlemise käsiraamatu .pdf faili.
... RohkemVähem

5 päeva tagasi

Eesti Antidoping - EAD

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Terve spordi eest: Treeneri ja spordiorganisatsiooni roll ning vastutus väärkohtlemise ennetamisel ja sekkumisel. ... RohkemVähem

1 nädal tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Eesti Antidopingu kodulehe avalehel on nüüd kõigile kättesaadav .pdf failina "Väärkohtlemise ennetamine spordis. Käsiraamat."
Soovitame treeneritel, spordijuhtidel, spordiorganisatsioonidel ning spordis laste ja noortega kokku puutuvatel inimestel kindlasti käsiraamatuga tutvuda.
Hetkel on käsiraamat alla laetav eesti keeles, peatselt lisandub sinna ka venekeelse tõlkega fail.

Materjali eesmärk on aidata kaasa spordi harrastamiseks turvalise keskkonna loomisele ning laste ja noorte igakülgse terve arengu toetamisele. Selles lähtutakse ÜRO lapse õiguste konventsiooni ning lastekaitseseaduse põhimõtetest, väärtustest ning õigustest.
Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutus tänab käsiraamatu koostamise eest Justiitsministeeriumi kriminaapoliitika nõunikku Brit Tammistet 😊

Otselink alla laadimiseks:
antidoping.ee/wp-content/uploads/2019/11/Terve-spordi-eest.-V%C3%A4%C3%A4rkohtlemise-ennetamine-s...
... RohkemVähem

2 nädalat tagasi

Eesti Antidoping - EAD

26. novembril korraldasime koos Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Eesti Olümpiakomitee ning Spordikoolituse ja -Teabe SA-ga rahvusvahelise koolitusseminari "Terve spordi eest: Treeneri ja spordiorganisatsiooni roll ning vastutus väärkohtlemise ennetamisel ja sekkumisel".
Seminari avas kultuuriminister Tõnis Lukas.

Huvi seminari vastu oli väga suur, mis annab märku teema olulisusest. Vaatamas-kuulamas oli kohapeal ligi 200 treenerit ning erinevate spordi- ja haridusorganisatsioonide esindajat.
Täname veelkord kõiki esinejaid - Brit Tammiste, Snezana Stoljarova, Caroline Jannes (BEL), Havard B. Ovregard (NOR), Anna Frank-Viron ja Henn Vallimäe.
Ettekanded on peatselt kättesaadavad meie kodulehelt.

Ülekanne seminarist on järelvaadatav siitsamast Facebooki lehelt.
... RohkemVähem

2 nädalat tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Juba homme, 26.novembril toimub Tallinnas rahvusvaheline koolitusseminar „Terve spordi eest – treeneri ja spordiorganisatsiooni roll ning vastutus väärkohtlemise ennetamisel ja sekkumisel“.

Kuigi seminarile registreerumine lõppes eelmisel nädalal, on huvilistel võimalus jälgida otseülekannet siitsamast meie Facebooki lehelt www.facebook.com/eestiantidoping/

Seminaril antakse ülevaade laste ja noorte füüsilise, vaimse ja seksuaalse väärkohtlemise olemusest ja tunnustest, nõuandeid ennetustegevusteks ja tutvustatakse olemasolevaid tugiteenuseid, mis nõu ja abi saamiseks Eestis kättesaadavad on.
Seminarile on registreerunud ligi 200 treenerit ning erinevate spordi- ja haridusorganisatsioonide esindajat.
... RohkemVähem

3 nädalat tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Täna on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev.
Igal lapsel on õigus kaitsele. Kui laps ei tunne ennast turvaliselt, takistab see tema arengut.
Lastel on raske juhtunust rääkida, ta ei pruugi väärkohtlemisest esialgu aru saada ning hiljem ei oska või julge sellest rääkida. Täiskasvanud peavad selle vaikuse murdma.

Seksuaalne väärkohtlemine on lapse kaasamine seksuaalsesse tegevusse, mille sisust ta ei saa täielikult aru, millele ta ei ole võimeline andma adekvaatset nõusolekut ning mis astub üle seadusest või ühiskonna sotsiaalsetest normidest. Seksuaalne vägivald lapse vastu on võimu, seksuaalsete või muude vajaduste rahuldamise eesmärgil toime pandud seksuaalse sisuga kontaktne või mittekontaktne tegevus täiskasvanu või teise lapse poolt, kes vanuse või arengutaseme poolest on vastutus-, usaldus- või võimusuhetes lapsega.

Kahtluse korral helista politseile numbril 112 või lasteabi telefonil 116 111, kust saab anonüümselt nõu küsida 24/7. Võid ka vestelda lasteabi.ee lehel, kui nii paremini sobib.

www.lasteabi.ee

www.youtube.com/watch?v=K62UGYFouoI

Vaata millised on väärkohtlemise märgid ja kuidas sel juhul käituda Justiitsministeeriumi kodulehelt
www.just.ee/et/seksuaalse-vaarkohtlemise-vastane-paev
... RohkemVähem

3 nädalat tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Kontrolli, kas sinu ja sinu lapse treeneril on kehtiv kutsetunnistus!

Eesti Spordikoolituse- ja Teabe Sihtasutus avas koostöös Eesti Olümpiakomiteega veebiportaali Treenerikutse www.treenerikutse.ee - sealt saad kontrollida, kas treeneril on kehtiv kutsetunnistus.

Hetkeseisuga tegutseb Eestis Eesti Olümpiakomitee poolt omistatud kutsetunnistusega 3500 treenerit. Siiski leidub neidki, kes kutsetunnistust ei oma ning kelle tegude üle puudub igasugune kontroll. Koduleheküljelt www.treenerikutse.ee on võimalik kontrollida, kas treeneril on kutsetunnistus ning millise haridustee ta on selleks läbinud. Kui sisestatud nimele tulemust ei pakutud, siis antud treeneril kehtiv kutse puudub.

Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid, mis kontrollivad taotleja vastavust tasemenõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

Vaata rohkem: www.treenerikutse.ee
... RohkemVähem