Meie missioon

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi.

 

Missiooni elluviimiseks viib EAD läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud antidopingualastest põhimõtetest.

7 päeva tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Nord Cramo spordihoones toimus korvpalluritele 19. juunil antidopingu ja spordipahede teemaline koolitus, millest võttis osa ligi 30 sportlast ja korvpallitreenerit.

Tuletame meelde, et kõik spordiorganisatsioonid ja haridusasutused saavad meilt tellida TASUTA koolitusi (antidoping, spordipahed) erinevatele sihtgruppidele. Koolituse täpsem sisu ja maht kokkuleppel.

Foto: Raido Roos / Eesti Korvpalliliit

@Basket.ee
... RohkemVähem

3 nädalat tagasi

Eesti Antidoping - EAD

18. juunil koolitas Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA juhatuse liige Henn Vallimäe Sparta spordiklubis kulturismi ja fitnessi treenereid.

Tuletame meelde, et kõik spordiorganisatsioonid ja haridusasutused saavad meilt tellida TASUTA antidopingualaseid koolitusi erinevatele sihtgruppidele. Koolituse täpsem sisu ja maht kokkuleppel.

Fotod: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
... RohkemVähem

3 nädalat tagasi

Eesti Antidoping - EAD

18. juunil kell 12:00 oodatakse kõiki huvilisi Sparta spordiklubisse kuulama tasuta loengut antidopingust ja spordipahedest.

@ Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
... RohkemVähem

"Start To Talk" juhib tähelepanu laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamisele spordis ‼️

Ligikaudu üks laps viiest on Euroopas mingit tüüpi seksuaalse väärkohtlemise ohver. Kuni 85% lastele on väärkohtlejaks tuttav isik. Spordis on omad riskitegurid, mistõttu laste heaolu tagamine vajab eraldi tähelepanu: esineb palju füüsilisi kontakte ning ebavõrdseid võimusuhteid, soovitakse vältida skandaale (juhtumitest pigem vaikitakse), tekivad võimalikud ohuolukorrad (riietus- ja dužiruumid, laagrid, ühised koosviibimised). Umbes 1/3 väärkoheldud lastest ei räägi sellest kunagi mitte kellelegi.

Euroopa Nõukogu algatas üleskutse "Start To Talk" (eesti keeles "Hakka rääkima!") peale kahe eduka Pro Safe Sport projekti läbi viimist aastatel 2014 ja 2017. Üleskutse eesmärgiks on juhtida laiema avalikkuse ja spordiliikumise tähelepanu laste ja noorte seksuaalsele väärkohtlemisele spordis ning selle ennetamisele ja peatamisele. Eesti liitus üleskutsega just enne tänast lastekaitsepäeva ja "Start To Talk" ametlik veebileht on kättesaadav ka eestikeelsena.
"Start To Talk" põhimõtteks on teadvustamine, et täiskasvanud peavad murdma vaikuse ja laste õiguste eest seisma, lapsi kaitsma. Vägivaldse käitumise eest ei suuda lapsed end ise kaitsta ja seda erinevatel põhjustel, lisaks ei tunne lapsed väärkohtlemist tihti ära, kuna seda võib esineda mitmes erinevas vormis. Häbi- ja süütunne, enesekindluse puudumine ja oskamatus olukorraga toime tulla on mõned tegurid, mis muudavad juhtunust teada andmise lapse poolt vaadatuna tihtipeale võimatuks.

„Iga inimene, aga eriti laps, peaks spordist saama positiivse mälestuse ja kogemuse. Kahjuks ei ole laste väärkohtlemisest puutumata ka sport. Sellega võitlemiseks on Eesti Olümpiakomitee loonud Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutuse (EADSE), kes kogenud koostööpartnerite Sotsiaalkindlustusameti ja Justiitsministeeriumiga tagavad kõigile noortele turvalise ja toetava keskkonna, kus sporti harrastada. Tahan kiita Eesti spordiorganisatsioone, kes ei eita probleemi ja on teema tõsiselt käsile võtnud! Teil lasubki vastutus spordi maine kaitsmisel. Juurigem koos see probleem Eesti ühiskonnast ja spordist lõpuni välja,“ ütles Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.

"Start To Talk" kutsub valitsusasutusi, spordiorganisatsioone (klubid, alaliidud, koolid), spordijuhte, spordiföderatsioone, samuti sportlasi ja treenereid ning teisi spordiga seotud täiskasvanud isikuid võtma kasutusele erinevaid täiendavaid meetmeid, tagamaks laste ja noorte turvalisust spordis. Põhisõnumiks on ennetada ja rääkida nii ahistamisest kui seksuaalsest väärkohtlemisest ning julgustada kõiki täiskasvanuid sellest koheselt teada andma. Juba 42 riiki on väljendanud oma poolehoidu ja võtnud nõuks igakülgselt kampaania läbi viimist toetada.

„Viimasel paaril aastal on spordivaldkond näidanud üles selget soovi laste väärkohtlemise ennetamises kaasa rääkida. Värske Justiitsministeeriumi tellitud uuring näitas, et 16-26-aastastest noortest 45% on kogenud seksuaalset väärkohtlemist. Need lapsed peavad olema ka sporti harrastavate noorte seas või on nad kahetsusväärselt seetõttu spordist kõrvale jäänud. Olles „Start to Talk“ kaudu teadlikumad väärkohtlemise olemusest, on meil palju võimalusi sporti harrastavate laste ja noorte seas väärkohtlemist märgata ja ennetada," kommenteeris Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõunik Brit Tammiste.

Sport tõstab enesehinnangut, annab kuuluvustunde ja aitab leida õiged väärtushinnangud elus.
Jätame lastele spordirõõmu, aitame neil omandada tervisliku eluviisi ning liikumisharjumused.

Sport võib kujuneda lapsi kaitsvaks keskkonnaks, anna Sinagi oma panus! Ükskõik kas oled avaliku sektori esindaja, lapsevanem, sporditöötaja, klubikaaslane, õpetaja... Sinu sõna loeb! 🥇

Kui märkad, julge rääkida!

Lisainfo:

www.coe.int/et/web/human-rights-channel/stop-child-sexual-abuse-in-sport
www.facebook.com/councilofeurope/
antidoping.ee/

@ Justiitsministeerium
@ Kultuuriministeerium
@ Olen Olümpiafänn
@ Et ükski laps ei jääks abita, kui ta seda vajab!
@ Sotsiaalkindlustusamet
... RohkemVähem

3 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Alates 2014. aastast tähistatakse 15.aprillil Euroopas spordiaususe päeva #eusportintegrityday, seda eelkõige sotsiaalmeediakampaaniana, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust spordieetikast ja tuua fookusesse kokkuleppemängude vastu võitlemine.

Spordi paeluvus, tema lahutamatu eripära on mängu- või võistlustulemuste raskesti ennustatavus. Soov seda eripära kontrollida või juhtida, manipuleerida, seab ohtu kogu spordi olemuse ja tuleviku. Kokkuleppemängud on tõsiseks ohuks spordile ja spordiaususele, õõnestades kogu sporditegevuse väärikust. Tegu on organiseeritud kuritegevusega, mis võib sportlased ja tegevpersonali ohtu seada. Probleemi eirates võib selline tegevus hävitada spordialad, mis on avalikkuse poolt palavalt armastatud - just selleni viib korruptsioon ja fännide toetuse ning usu kaotamine.

Kogu info ja tööriistad EU Sport Integrity Day meediaväljundite tarbeks on kättesaadavad kodulehelt www.eusportintegrityday.eu
Ametlik hashtag postituste juurde #eusportintegrityday

Eesti Olümpiakomitee asutas septembris 2019 lisaks dopinguvastasele tegevusele ka spordieetika alaseks teavitustööks ning spordikorruptsiooni ja kokkuleppemängude vastaseks võitluseks Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE). 2020. märtsist jõustunud spordiseaduse muudatustega nähakse ette Eestis spordivõistlustega manipuleerimise vastase riikliku kontaktpunkti loomine, mille ülesandeid täidab Kultuuriministeerium, kuid kes võib need ülesanded halduslepingu alusel anda eraõiguslikule juriidilisele isikule. Siin peetakse silmas Eesti Olümpiakomitee poolt asutatud uut sihtasutust, kelle üheks põhikirjaliseks eesmärgiks on spordivõistluste manipuleerimise vastane ennetustöö.

EADSE tegevuses tuleb järgida UNESCO dopinguvastast maailmakonventsiooni ja teha koostööd Maailma Dopinguvastase Agentuuriga (WADA). Lisaks peab lähtuma Euroopa dopinguvastasest konventsioonist ning spordiürituste pealtvaatajate vägivalda käsitlevatest ja spordivõistlustega manipuleerimise vastastest Euroopa Nõukogu konventsiooni sätetest. Lisaks kuuluvad sihtasutuse pädevusse ka spordis ahistamise, ärakasutamise ja lastekaitsega seonduvad teemad, mis on aktuaalsena tõstatatud nii Euroopa Nõukogus kui Euroopa Liidus.
... RohkemVähem

3 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Täna, 9.aprillil on #PlayTrueDay ! ☀️

Alates 2014. aastast on Maailma Antidopinguagentuur (WADA) koos antidopinguorganisatsioonidega ülemaailmselt tähistanud "Play True Day" päeva, mis on pühendatud puhtale spordile. Sel päeval juhitakse tähelepanu dopinguvastasele tegevusele ja tõstetakse sportlaste ning spordiavalikkuse teadlikkust sellest, miks on oluline kaitsta spordi puhtust ja milline on parim viis puhta sporditegevuse tagamiseks.

Covid-19 pandeemia tõttu kutsub WADA president Witold Banka sel aastal sportlasi, antidopinguorganisatsioone, spordiföderatsioone, spordiürituste korraldajaid ja teisi spordi- ning antidopinguvaldkonnas tegevaid isikuid üles osalema WADA Play True sotsiaalmeediakampaanias, kus kõigil on võimalus tutvustada tervise kaitseks ja viiruse leviku peatamiseks enda poolt tehtud samme.

Selle tarbeks oma WADA oma kodulehele üles pannud erinevaid pildiraame, märke ja GIFe, mida igaüks saab oma PlayTrue päeva fotode juures sotsiaalmeedias kasutada. Tööriistad saab alla laadida siit
www.wada-ama.org/en/media/news/2020-04/wada-invites-stakeholders-around-the-world-to-play-safe-on...

Ära unusta 📸 juurde märkida hashtag'e #PlayTrue #PlaySafe #PlayTrueDay ‼️

PlayTrue päeva sotsiaalmeedia ülevaatlik kokkuvõte on nähtav ka WADA kodulehelt www.wada-ama.org/en/play-true-day-social-media-wall
... RohkemVähem

3 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Kolmapäeval 8.aprillil edastatud Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni (FIS) ametlikus infos kinnitati kolme Eesti sportlase dopingureeglite rikkumiste karistuste jõustumist. Seefeldi dopinguskandaaliga seotud otsuste lühikokkuvõtete alusel määrati Andreas Veerpalule ja Karel Tammjärvele veredopingu ja keelatud ainete (kasvuhormooni) kasutamise eest 4-aastane võistlemis- ja tegutsemiskeelud 2023. aasta 28. veebruarini. Algo Kärbi keeld veredopingu ja keelatud ainete kasutamise eest on tänu aktiivsele koostööle uurijatega lühem, 2,5 aastat ja kehtib 2021. aasta 5. septembrini. Kõigi kolme sportlase, erasponsorite toel rahastatud Team Haanja liikmete, võistlustulemused ja sellega saavutatud medalid, punktid ja auhinnad on koos sellega kaasnevate tagajärgedega tühistatud alates 22.veebruarist 2017. Treener Mati Alaveri 4-aastane tegutsemiskeeld kehtib 2023. aasta 27. augustini.

Kõik eelpool mainitud võistlus- ja tegutsemiskeelu saanud isikud tegid koostööd sakslasest dopinguarsti Mark Schmidti ja tema abilistega. Mati Alaver vahendas sportlastele Schmidti kontakti ja koordineeris arsti ja sportlaste veredopingu teemalisi kohtumisi. M.Alaveri suusatreeneri kutsetunnistuse otsustas EOK (Eesti Olümpiakomitee) juba Seefeldi dopinguskandaali ilmsiks tulles kehtetuks tunnistada.

FISilt sai 4-aastase võistluskeelu ka Kasahstani tuntud murdmaasuusataja ja Andrus Veerpalu hoolealune, Team Haanjaga regulaarset koostööd teinud Aleksei Poltoranin, kelle võistlemis- ja tegutsemiskeeld kehtib sarnaselt Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärve karistustele 2023. aasta 28. veebruarini.

Loe uudist ka meie kodulehelt
antidoping.ee/fis-kinnitas-kolme-eesti-murdmaasuusataja-ja-treener-mari-alaveri-voistluskeelu-jou...
... RohkemVähem

3 kuud tagasi

Eesti Antidoping - EAD

Täna, 6.aprillil tähistatakse ÜRO eestvedamisel rahvusvahelist spordi arengu ja rahu tagamise päeva - International Day of Sport for Development and Peace. Sel päeval on fookuses teemad, kuidas sport suudab ühiskonda paremaks muuta – spordil on jõud ühendada inimesi, arendada dialoogi ning tekitada mõistmist ja hoolivust.
Loe lähemalt www.un.org/en/observances/sport-day

Seoses Covid-19 pandeemiaga on paljudes riikides suletud spordisaalid ja -klubid, staadionid ning muud rajatised, basseinid, tantsustuudiod, väliväljakud ning inimestel soovitatud püsida kodus. Kõik ülla eesmärgi nimel ja meie kõigi heaks - takistamaks viiruse levikut. Seda enam tuleb pühenduda iseseisvalt treenimisele ning füüsilise aktiivsuse säilitamisele, et hoida keha ja vaim virgana ning treenituse tase püsivana, mis omakorda annab ka vajaliku koguse õnnehormooni, et raskel ajal positiivsust säilitada.

Spordil on võime muuta maailma, seega julgustame kõiki olema võimalikult aktiivsed ja liikuvad ka kodustes tingimustes! Solidaarsus ja austus, nagu ka jätkusuutlikkus, raskustega toimetulek ja võistlusmoment ning enese proovile panek - seda kõike õpetab meile sport. Maailma Tervishoiuorganisatsioon soovitab täiskasvanud inimestel nädalas vähemalt 150 minutit keskmise intensiivsusega või 75 minutit kõrge intensiivsusega trenni teha ja seda saab teha ka kodus! Loe siit nõuandeid, kuidas kehale vajalikku füüsilist aktiivsustaset tagada www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

Eesti Olümpiakomitee tähistab 6. aprilli igal aastal tavaliselt kui “valge kaardi päeva“, mille raames Eesti spordiinimesed kutsuvad üles koolikiusamisele vastu astuma. Sel aastal aga tänab Eesti spordirahvas valge kaardi päeval kõiki meditsiinitöötajaid. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus ühineb spordiinimeste tänusõnadega meie meditsiinipersonalile!
Osale sinagi ja näita, et toetad kõiki, kes eesliinil ja meie tervise eest väljas!

👉 Tee foto 📷, kus näitad valgel paberilehel olevat sõnumit #aitähmeedikud
👉Postita see foto oma sotsiaalmeedia lehele
👉 Lisa hashtagid #aitähmeedikud #valgekaart #eok #terveeestieest
👉Soovi korral oled väga teretulnud juurde kirjutama omalt poolt personaalse sõnumi meie meditsiinitöötajatele!

Lisainfot vaata EOK Facebooki lehelt www.facebook.com/Olympiafann/ ja EOK kodulehelt www.eok.ee/organisatsioon/uudised/tanasel-valge-kaardi-paeval-tanab-eesti-spordirahvas-meditsiini...

@ Olen Olümpiafänn 👍Tänasel valge kaardi päeval tänab Eesti spordirahvas meditsiinitöötajaid, kes on koroonaviiruse vastases võitluses esirindel🤗
Meditsiinitöötajad võtavad ränktõsises olukorras enda peale suurima löögi ja vastutuse ning on meie kõigi lootuste kandjaks, et see keeruline ja valus aeg saaks võimalikult kiiresti mööda 🙏

Osale Sinagi!
👉 Tee foto 📷, kus näitad valgel paberilehel olevat sõnumit #aitähmeedikud
👉Postita see foto oma sotsiaalmeedia lehele
👉 Lisa hashtagid #aitähmeedikud #valgekaart #eok #terveeestieest
👉Soovi korral oled väga teretulnud juurde kirjutama omalt poolt personaalse sõnumi meie kallitele meditsiinitöötajatele!
... RohkemVähem